Jubileum for Lexmark

Jubileum for Lexmark

Førstkommende søndag fyller teknologiselskapet 20 år, men det har ikke vært en dans på roser hele veien.

I 1991 ble Lexmark utskilt fra IBM og stiftet eget selskap.

Nordisk enhet

De ansatte som satte seg i kontorstolen den gangen, hadde ambisiøse mål med selskapet, men få hadde nok trodd at gründerselskapet ville være en vellykket global bedrift 20 år senere.

Terje Wenner, administrerende direktør for Lexmark i Norden, ser fortsatt på Lexmark som et ungt selskap.

- Vi er på mange måter et ungt selskap, så dette er bare begynnelsen, sier Wenner.

Han er spesielt stolt av det selskapet har utrettet i Norge.

- Lexmark Norge har vært og er et av de beste landene i Europa med høye markedsandeler i segmentene ”konsument”, ”SMB” og ”storkunde”. I 2009 ble de nordiske organisasjonene slått sammen for å bli en styrket enhet, sier han.

Satset på bedriftsmarkedet

Arvid Rønning. som er salgsdirektør for SMB-markedet.er en av fem ansatte i Norge som har vært med selskapet fra fødselen.

- På to tiår har vi gått fra å være en gründerbedrift til et globalt teknologiselskap med en historie å være stolte av samtidig som vi går en lysende fremtid i møte, sier han.

Rønning beskriver de siste 20 årene som en spennende reise med mange utfordringer, opp- og nedturer og ikke minst en rivende teknologisk utvikling.

- Da vi ble utskilt fra IBM i 1991 var det kun fokus på bedriftsmarkedet. I 2006 sto dette markedet for 56 prosent av selskapets inntekter, forteller han.