Nav-kontor på Tøyen i Oslo. Foto: Ssu/Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

JAKTER PÅ UTVIKLERE: Nav trenger flere utviklere, ikke minst utviklere som er dyktige på analytiske oppgaver. Foto: Ssu/Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

Nav med heftig it-rekruttering

– Navs it-avdeling er blitt god på å kjøre store prosjekter, men vil ta sterkere eierskap med egne utviklere.

Dette fremholder Navs it-direktør Torbjørn Larsen i en samtale med Computerworld, der han gjør det klart at Navs it-avdeling ventes å vokse med ytterligere 150 medarbeidere i løpet av de kommende tre årene.

I dag består avdelingen av rundt 550 medarbeidere, de fleste lokalisert i Arbeids- og velferdsdirektoratets bygg øverst på Grünerløkka i Oslo.

Moderat bemanning

En vekst som vil bringe dette tallet opp mot rundt 700 medarbeidere, høres kanskje mye ut. Men Larsen henter frem tall fra analysebyrået Gartner som  viser at i forhold til brukermassen på over 19.000 Nav-ansatte, er it-bemanningen hos Nav fortsatt moderat i internasjonalt perspektiv.

Vi organiserer oss for en fremtid med smidigere utvikling.

– Vi organiserer oss for en fremtid med smidigere utvikling og tettere dialog med brukerne våre. Men selv om vi ser for oss en vekst de neste tre årene, kommer vi fortsatt til å være en «lean» it-avdeling, sier Larsen.

Presiseringen har åpenbart sammenheng med den kraftige kritikken som Navs it-avdeling ble utsatt for før Larsen tiltrådte. For høyt ambisjonsnivå, for svak prosjektstyring, for liten utnyttelse av leverandørmarkedet og for stor bruk av innleide konsulenter sto sentralt i kritikken, skrev Computerworld den gang.

Rekruttering av nye medarbeidere har stått sentralt på it-direktørens dagsorden helt siden han tiltrådte stillingen i 2015. I januar i år samlet han og hans medarbeidere over 150 potensielle it-jobbsøkere til rekrutteringsaften hos John Dee på Rockefeller i Oslo.

Siden den gang har en inngående analyse av organiseringen av it-avdelingen stått sentralt på dagsordenen for Larsen og hans medarbeidere, og nå begynner konturene av Navs «nye» it-avdeling å avtegne seg.

Styrker spisskompetansen

– Allerede tidlig ble det klart for oss at vi måtte styrke vår egen spisskompetanse for utvikling. Vi må sikre oss at vi får mest mulig kompetanse og digitalisering for pengene, sier Larsen.

– Er det ikke billigere å satse på outsourcing, slik mange andre gjør?

– Det er viktig å se etter områder der våre interesser sammenfaller med markedet, altså om det allerede finnes gode standardløsninger som vi kan bruke og på den måten dele utviklingskostnadene med mange, sier Larsen.

Hans budskap er at Nav skal bli flinkere til å kjøpe ferdige løsninger der hvor dette er fornuftig og bruke den interne it-kompetansen til utvikling av løsninger som krever unik kjennskap til Navs behov. På den måten kan it-avdelingen spare penger i begge ender – både ved kjøp av hyllevare og ved mer kostnadseffektiv egenutvikling.

– Det er ikke noe poeng for oss å bygge opp utviklingsressurser for å kunne lage alt mellom himmel og jord, medgir Larsen, men fortsetter: – Samtidig er det et faktum at til noen av kjerneområdene våre får vi ikke kjøpt ferdige løsninger, men er nødt til å lage våre egne, gjerne kontinuerlig og over lang tid. Vi er altså nødt til å bygge opp og pleie vår egen spisskompetanse. Men i denne prosessen vil vi sparre med de beste – og kjøpe inn ekstra arbeidskapasitet ved topper.

Dette er Larsens oppskrift på hvordan Nav skal få opp farten i digitaliseringsarbeidet.

Mer analytisk kunnskap

I den grundige gjennomgangen de siste månedene av organiseringen av it-avdelingen har Nav-folkene dokumentert at man er blitt dyktig på å gjennomføre store løft ganske raskt. Et eksempel som trekkes frem, er pensjonsreformen, som er blitt prisbelønnet.

– Men samtidig ser vi at vi må komme tettere innpå utvikling og ikke minst analyse, og det er særlig på disse områdene vi nå vil styrke kompetansen, sier Larsen.

JAKTER PÅ UTVIKLERE: It-direktør Torbjørn Larsen hos Nav trenger flere utviklere, ikke minst utviklere som er dyktige på analytiske oppgaver. (Foto: Toralv Østvang)
It-direktør Torbjørn Larsen hos Nav trenger flere utviklere.
Foto: Toralv Østvang

På spørsmål fra Computerworld om dyktige it-folk oppfatter en offentlig etat som like attraktiv som å søke jobb i private bedrifter, svarer Larsen at Navs it-avdeling åpenbart har et godt renommé.

– Jeg vil absolutt si at vi er attraktive for dyktige folk, sier Larsen. Han tror det er interessant for utviklere å få jobbe i en organisasjon som har it-behov man ikke alltid får kjøpe ferdige løsninger til, men hvor det i stedet tas i bruk interessante verktøykasser som det er spennende å få benytte.

Reorganisering av it-området har vært nødvendig for å legge til rette for interne utviklingsmiljøer og smidige prosesser. 

– Den såkalte Plan-Build-Run-organisasjonsmodellen som vi nå forlater, har bidratt til å stabilisere utviklingsvirksomheten vår og har hjulpet oss til å bli god på å kjøre store prosjekter. Vi har hatt fire hoved-releaser i året som hver leverer 50.000-150.000 utviklingstimer.  Dette er vi gode på, sier Larsen.

Treffe en nerve

– Utfordringen med en slik organisasjonsstruktur er blant annet å sikre et sterkt brukerfokus og gode brukeropplevelser for de ansatte og sluttbrukerne som skal benytte løsningene. Vi må lage løsninger som treffer en nerve hos brukerne våre og da må vi invitere brukerne inn i utviklingsarbeidet vårt.  Og så må vi utvikle løsningene gradvis basert på tett samspill med brukerne våre.  Det forutsetter en organisering som åpner for dedikerte utviklingsteam og kontinuerlige leveranser, sier Larsen.

Vi må lage løsninger som treffer en nerve hos brukerne våre.

Han medgir at Nav naturligvis merker at det er sterk konkurranse om utviklerkompetanse på et stramt marked, men sier at Navs fordel er at organisasjonen kan by på spennende utfordringer og gode læremuligheter for dyktige utviklere.

– Bidrar den teknologiske utviklingen, med blant annet økt bruk av sosiale medier og mobil databehandling, til å gjøre yngre utviklere mer attraktive?

– Viktigere enn alder er det at utviklerne har nysgjerrigheten i behold. Dette kan faktisk være med på å gi erfarne utviklere visse fortrinn, ifølge it-direktøren.

– Vi må først sikre oss de gode mentorene, og så kan vi balansere med yngre medarbeidere, sier han.

It-direktøren hos Nav understreker for øvrig at omorganiseringsprosessene som nå pågår i Navs it-avdeling, har vært en stor suksess så langt og gjennomføres i godt samarbeid med fagforeningene.

Karriere