Tar vi de rette grep?

Tar vi de rette grep?

Er vi dyktige nok? Hvor er vi på vei?

Spørsmålene har sannsynligvis blitt stilt siden vi satt rundt det første leirbålet, og i et historisk perspektiv har vi selvsagt opplevd en rekke vesentlige forandringer også tidligere, men ingen like store, positive og fundamentale på så kort tid som forandringene vi nå opplever.

Vi vet det jo godt, endring kan gjøre vondt og i et Norge som har vært ruset på oljemilliarder har mange utsatt blåmandagen, men med en oljepris som nærmer seg 20-tallet har feststemningen definitivt forlatt de fleste av landets bygninger. Det er ikke lenger mulig å holde fast i gårsdagens måter å arbeide på, Norge må tenke nytt, rasjonalisere og innovere.

I 2016 har enhver leder verdt sin lønn innsett at vi er inne i en gigantisk endringsprosess, en brytningstid der teknologi for alvor er i ferd med å endre samfunnet og snur opp ned på gamle sannheter. Mens våre forfedre fikk flere generasjoner på seg til å justere verdensbildet etter hvert som hjul, trykkekunst, motordrevne fremdriftsmidler og telefoni så dagens lys, blir vi nødt til å finne vår vei i et helt nytt landskap nærmest over natten. Gamle regler gjelder ikke lenger og nye skapes mens du leser. Det industrielle samfunnsparadigmet har gått ut på dato, og vi er på full fart over i et innovasjonssamfunn som mange kaller Industri 4.0 eller den 4. industrielle revolusjon.

Derfor spør ledere seg i økende grad; Hvordan møte utviklingen, i en tid der både arbeidsprosesser, forretningsmodeller og organisasjoner endres og kundebegrepet omdefineres?

Den gode nyheten er at vi it-infiserte i stor grad sitter med svarene på det dagens ledere jakter på. Det handler om digitalisering, fremskritt og innovasjon, drevet frem av teknologiske nyvinninger, nye arbeidsformer og modige beslutningstakere som våger å satse på det ukjente.

I dette arbeidet vil det bli nye vinnere, og det kommer til å flyte blod. Endring er nemlig nesten alltid smertefullt, særlig for de som egentlig er godt fornøyd med status quo. I tillegg er endring og omstilling skummelt, fordi de fleste nye ideer lykkes ikke. Så det handler mye om å feile raskt og justere kursen og på den måten øke innovasjonstakten og suksessraten.

På veien finner jeg grunn til å minne om at intelligent innovasjonsledelse i 2016 i stor grad handler om å bevege seg bort fra å se på innovasjon som tilfel­dige handlinger fra noen enkeltpersoner eller en enkelt avdeling, og over mot et mer systema­tisk, strukturert og helhetsbasert syn på innovasjon og verdiskapning. Hvorfor skal du gjøre dette? Rett og slett fordi gevinstene vil være store, både med hensyn på tid, risikoreduksjon og gevinstoptimalisering.

Husk også at en kultur som trives med endringer, usikkerhet, nye momenter, kompleksitet og scenariotenkning kan ses på som en muskel – resultatene kommer med jevn trening, gode innspill fra de beste aktørene og innen klare rammer.

Hva skjer så med it-avdelingene når alle virksomheter blir it-virksomheter og it blir en del av alles hverdag?

Jeg er overbevist om at også it-bransjen må tørre å tenke helt nytt og som it-kyndige må vi ta rollen som endringsagenter og oppdatere oss på hva som skjer i områder utenfor det som tradisjonelt har vært regnet som it-avdelingens domene. Jeg tenker på områder som adaptiv produksjon (3D printing), Big Data, maskinbasert læring (AI), delingsøkonomi, sosiale medier og en rekke andre temaer.

Det er ikke sikkert at din sjef stiller spørsmålet i dag eller denne måneden, men før eller senere vil spørsmålet dukke opp: Har vi tenkt godt nok, langt nok og raskt nok, - eller sagt twittersk; Er du blant de som fremmer eller hemmer innovasjon?

Jeg håper at du som leser dette ser at det ligger enorme muligheter i å hjelpe dine ledere med å gå fra festtalene til konkrete innovasjonsprosjekter som løser utfordringene på nye måter.

Vi er fortsatt tidlig i året, og vi er fortsatt tidlig i utviklingen, men endringstoget har forlatt perrongen og det er på høy tid å komme seg om bord. I fremtiden vil det nemlig kun bli to typer jobb å velge blant; de som innebærer å fortelle datamaskinene hva de skal gjøre eller de jobbene som innebærer å bli fortalt hva man skal gjøre av datamaskiner.

Les om:

Kommentar