Imponerte Apple

Imponerte Apple

Flytoget er første togselskap i verden med helhetlig Ipad-løsning for togpersonalet.

Flytogvertene og lokførerne i Flytoget var lenge nødt til å bære tunge manualer med seg på jobb og stadig besøke posthyllene for å være sikre på at de var oppdatert med all informasjon de trengte i jobben.

Nå har flytoget kastet papiret, delt ut nettbrett til alle ansatte, og satser digitalt med skreddersydd app.

Brukerstyrt initiativ

Iflytoget-appen er utviklet i samarbeid med Kantega, og etter bare et halvt års utviklingstid er applikasjonen tatt i full bruk av samtlige 333 togverter og flytogførere.

- Prosjektet begynte i juni 2012 og det har gått veldig fort, sier Frode Standal, teknologidirektør og utvikler i Kantega.

Selskapet vant anbudsrunden i konkurranse med andre utviklere og har kjørt utviklingsprosessen i tett samarbeid med Flytoget. En viktig årsak til at utviklingen er gjennomført på såpass kort tid er at Flytoget har gjort grundig forarbeid, og kunne presentere nøye kartlagt behov, opplyser Standal.

Ettersom ideen kom fra de ansatte selv, var det i tillegg viktig å involvere så mange som mulig i utformingen av arbeidsverktøyet.

- Flytoget har stilt med eksperter og brukere gjennom hele løpet, sier Standal.

Flytogdirektør Sverre Høven nikker i enighet, og legger til at det har vært viktig å involvere medarbeiderne siden ikke alle har digital erfaring.

- Vi har hatt et tverrfaglig team hos oss, ikke minst på grunn av fokus på brukeropplevelsen, sier Høven.

Enklere hverdag

Ifølge Høven har løsningen gitt medarbeiderne en betydelig enklere og bedre hverdag, og sannsynligvis øket sikkerheten da alle nå kan være sikre på at de har oppdatert informasjon til enhver tid.

For eksempel kan lokførerne nå lese og kvittere at de har fått med seg oppdatert informasjon direkte på nettbrettet. Tidligere var de nødt til å hente utskrift av informasjon i posthylla, signere at informasjonen var lest og vente på at andre kunne bekrefte at de hadde kvittert for informasjonen.

Nå gjøres alt på nettbrettet, og det er enkelt å se hvem som har kvittert for å ha lest viktig sikkerhetsinformasjon.

- Personalet slipper masse ekstra papirarbeid som tar mye tid, sier Standal til.

Høven kan for eksempel opplyse at Flytoget sparer ikke snaue 300.000 kroner årlig bare i papirutgifter, papirarbeid og hylleplass.

Ettersom applikasjonen komuniserer direkte mot eksisterende system i backend, er det også blitt mye enklere å stemple inn, få tilgang til dokumenter og melde om forskjellige hendelser som forsinkelser, mangler renhold og uønskede hendelser.

Ønsket som fikk app-snøballen til å rulle er også på plass, og alle medarbeiderne får sin personlige dagsplan ved pålogging i systemet.

Personalet har også tygghet i å vite at meldinger de legger inn blir lest.

- Når det kommer en melding skal den kvitteres. Operativ ledelse leser meldingen og kvitterer at de har sett den, forteller Standal.

Høven nikker i enighet, og legger til at sikkerhet og en enklere hverdag for de ansatte er høyt prioritert i selskapet.

Eventuell dårlig nettdekning, som for eksempel i tunneller og denslags, er heller ikke noe problem. All informasjon som legges inn i applikasjonen mellomlagres nemlig på nettbrettet, og synkroniseres automatisk mot backend når nettet er tilgjengelig igjen.

Bare begynnelsen

Iflytoget-appen som er lansert i januar er bare den første fasen i et lengre planlagt utviklingsløp. Hovedmålet er at medarbeiderne skal få være med å utforme eget arbeidsverktøy og på den måten sin egen arbeidshverdag.

- Etter å ha luftet og testet forskjellige funksjoner, legger vi til andre etter behov. Vi liker å være innovative, og når man ser fordelene er det jo ekstra morsomt, sier en fornøyd Flytogetdirektøren.

Løsningen får også oppmerksomhet utenfor Flytoget, og selv om det er usikkert om Flytogets løsning kan brukes av andre, så er det flere som har meldt interesse.

- Til og med Apple løftet på øyenbrynene da de hørte om applikasjonen, sier Høven og legger til at Statoil-sjefen også har tatt kontakt for å lære mer om løsningen.

Høven legger til det kan bli aktuelt å selge case-en, men har ikke noen planer om slikt for øyeblikket. Det viktigste er fortsatt å polere løsningen for eget bruk.

Les om: