Slik lurer du Hollywood

Slik lurer du Hollywood

Med VPN-tjenester kan du se filmer, tv-serier og mange andre godbiter du ellers ikke ville ha fått tilgang til.

Stadig flere tjenester på internett benytter din ip-adresse for å styre hva slags innhold du får se. Ikke minst gjelder dette filmer og tv-serier. Ved hjelp av VPN-tjenester lurer du sperrene, og får tilgang til mange godbiter.

Film- og tv-industrien er et svært komplisert juridisk terreng. En del filmer kan for eksempel ikke vises i visse land før en bestemt dato, og noen tv-serier må først selges til verdens tv-stasjoner før de kan slippes løs på internett.

Underholdningsindustriens motvilje mot å gå allmennheten i møte har skapt en eksplosjon i antall nettjenester som gjør det mulig å spre både filmer og tv-serier på internett. Det medium som har fått størst oppmerksomhet er ikke uventet fildelingsnettsteder. Det finnes imidlertid andre metoder som gir deg tilgang til amerikanske filmer og tv-serier, og det på helt lovlig vis.

Bli en amerikaner på nettet

I USA finnes det en mengde nettjenester som er begrenset til å virke for brukere som befinner seg innenfor landets grenser. Et typisk eksempel er den populære filmtjenesten Hulu.com, som tilbyr tv-serier og filmer fra de amerikanske tv-selskapene NBC, Fox og ABC.

Hvis du befinner deg utenfor USA kommer du ikke inn på Hulu.com, ettersom det har blitt lagt ned mye arbeid i å få tjenesten til å sperre for brukere utenfor landets grenser. Ved å kontrollere besøkendes ip-adresser kan Hulu.com enkelt avgjøre hvor brukeren befinner seg, og på den måten sette en stopper for eventuelle «utlendinger».

For å møte etterspørselen om tilgang til Hulu.com, NetFlix og andre tjenester, har det dukket opp en rekke selskaper som tilbyr såkalte vpn-tjenester (Virtual Private Network). En vpn-tjeneste kan enklest beskrives som en tunnel mellom din datamaskin og en datamaskin et annet sted.

Hvis du kobler pc-en din til en vpn-tjeneste basert i USA, vil pc-en framstå som om den befinner seg på amerikansk jord. Det skjer ved at vpn-tjenesten tildeler din pc en amerikansk ip-adresse når den kommer ut av tunnelen.

Selvsagt er Hulu.com og andre tjenester godt kjent med at mange internettbrukere benytter seg av vpn-tjenester for å skaffe seg tilgang. Det har resultert i en katt-og-mus-lek der Hulu.com svartelister ip-adresser som kommer fra kjente vpn-tjenester.

Vpn-tjenestene har svart på dette ved å finne nye måter å tildele ip-adresser som ikke kan assosieres med deres respektive vpn-tjenester. Det har gjort det svært vanskelig for Hulu.com å skille ut hvilke ip-adresser som kommer fra USA og hvilke som kommer fra utlandet.

Kan ikke spores

Vpn-tjenester brukes til mer enn å få tilgang til nettjenester som er begrenset til visse land. Blant annet på grunn av folks bekymringer omkring personvern og overvåking har interessen for vpn-tjenester økt kraftig.

Med en vpn-tjeneste er det nemlig mulig å bli helt anonym på internett, og brukeren kan ikke spores. Det skyldes at de fleste vpn-tjenester aldri lagrer informasjon om sluttbrukeren, og den eneste informasjonen som vises synlig er ip-adressen fra vpn-verten. Det lar seg derfor ikke gjøre å koble sammen brukerens pc med vpn-verten, og dermed blir surfingen fullstendig anonym.

Daniel Westman innehar en doktorgrad i rettsinformatikk ved Institutt for rettsinformatikk i Sverige. Ifølge Westman er det ikke ulovlig å bruke vpn-nettverk eller såkalte anonymitetstjenester for å skjule sin identitet eller ip-adresse på internett.

Ikke ulovlig

– Det er i seg selv ikke forbudt å bruke slike tjenester. Likevel kan slike tjenester selvsagt også brukes til kriminelle formål. Spørsmålet man bør stille seg er om man kan være sikker på at selskapene som tilbyr slike tjenester virkelig tilbyr full anonymitet, sier Daniel Westman.

På spørsmålet om det er lovlig å bruke en vpn-tjeneste for å få tilgang til innhold som er begrenset til et visst land blir det straks litt mer komplisert. Ifølge norsk lov er det ikke ulovlig å benytte en slik tjeneste for å få tilgang til innhold i et annet land, men i det aktuelle landet gjelder andre, kanskje motstridene lover på dette området.

– Det finnes ikke noe sikkert svar på det spørsmålet. Det kan i visse tilfeller handle om datainntrengning, ved «uautorisert å skaffe seg tilgang til innhold som er ment for automatisert behandling». I USA kan det dessuten være andre regler som gjelder. I praksis kan det være vanskelig å finne ut av det juridiske ved å omgå denne typen adgangssperrer, sier Daniel Westman.

Velg riktig vpn-nettverk

Å velge riktig vpn-nettverk er ikke alltid så enkelt. En av ulempene med et vpn-nettverk er at det reduserer hastigheten på din internettoppkobling. Fordi du aldri har en direkte oppkobling til de tjenester du besøker, vil hastigheten alltid bli skadelidende.

I vår test av vpn-tjenester har vi ikke lagt så stor vekt på hastigheter fordi dette påvirkes av en rekke faktorer, som blant annet hvilken internettleverandør du har og hvor du befinner deg.

Det beste tipset er at du leter etter vpn-tjenester som tilbyr åpent kjøp eller pengene tilbake innen et visst tidsrom dersom du ikke er fornøyd.