TEST: Effektivt kjøletårn

TEST: Effektivt kjøletårn

TEST: Med 120 mm vifte og vekt på nesten en kilo burde mye ligge til rette for effektiv og stille prosessoravkjøling.

Scythe Mugen er en prosessorkjøler rettet mot prosessorene som i dag er tilgjengelig fra Intel og AMD, samt festeanordningene som har vært aktuelle de siste årene.

Mugen går da inn i en lang rekke av kjølere som har kommet de siste årene som i basis er universelle sokkelmessig. Kjøleren er spesifisert til å håndtere alle modellene fra Intel og AMD med soklene 754, 939, 940, AM2, 478 og 775.

Kjøleren er basert på en kopperbunn festet til aluminiumsplater via varmerør. Standard er en 120 mm vifte, men det er mulighet for å feste en ekstra vifte for å øke effektiviteten. Strengt tatt er det mulig med totalt fire 120 mm-vifter. Vi har ikke testet dette, men er ikke så overbevist om at effektiviteten blir så alt for mye bedre. Bruk av to vifter kan imidlertid gi en viss effektivitetsøkning.

LES OGSÅ: Slik får du en stille pc

Kjøleren veier ifølge spesifikasjonene 930 gram. En rekke av de mest effektive kjølerne ligger i dette vektsiktet, men mange av dem er festet med en plate under hovedkortet. Scythe benytter ikke en slik løsning – noe som gir økt kompatibilitet, men muligens litt større risiko om pc-en transporteres.

Kjøleren er stor, og uforsiktig håndtering kan gi for mye belastning på festeanordningen på Intels prosessorer. Vi har selv opplevd kjølere som har løsnet i frakt og blant annet skadet grafikkortet i pc-en. En løsning kan være å avlaste vektbelastningen hvis transport av pc-en skulle bli aktuelt, for eksempel gjennom bruk av el-strips.

Kjøleren er stor, men bør passe på de fleste hovedkort. Det følger ikke med vifteregulator, men regulering av prosessorvifte er noe de aller fleste av dagens hovedkort kan gjøre selv ut i fra prosessortemperaturen.

God, men...

En av våre favorittkjølere er Zalmans CNPS9700, som bare er så vidt dyrere. Støynivåmessig er det ikke spesielle forskjeller. Man kan kanskje også si at det er en fordel at Scythe benytter en standardvifte som enkelt kan skiftes, mens Zalman benytter en egen løsning. At vifter slutter å fungere eller lagrene blir dårlige slik at støynivået økes hender. Effektivitetsmessig er Inifinity-kjøleren heller ikke like god.

Installasjonen vil i de fleste tilfeller være uproblematisk, men på enkelte hovedkort med LGA775-sokkel for f.eks. Core 2-serien av prosessorer kan det være vanskelig å komme til festene.

Scythe-kjøleren kan også være litt lettere å montere enn Zalman-kjøleren vi har sammenlignet med. Samtidig, vi har med flere av Scythes kjølere fått litt problemer på enkelte nye hovedkort som har det trangt rundt prosessorsokkelen på grunn av avkjølingsløsninger for spenningsregulatorer.

Selv om ikke Scythe Mugen når helt opp på alle områder, er dette en meget god kjøler som kan anbefales – både for de som ønsker å moderat overklokke pc-en, og for de som ønsker lavt støynivå. Kjøleren burde heller ikke ha spesielle problemer med litt eldre prosessorer som utviklet mer varme enn dagens Core 2- og Athlon 64-serier.

PS! Enkelte forhandlere kan selge Mugen under navnet Infinity. Årsaken til dette er at Scythe endret navnet på kjøleren nå i sommer.

Scythe Mugen (SCINF-1000)

Pris: Ca. kr 400 inkl. mva.
Internett: www.scythe-eu.com
Distributør: Norek.no

+ God ytelse. Lavt støynivå
- Kan i noen systemer være vanskelig å montere pga. størrelsen.

Spesifikasjoner:
Soklertyper: 754, 939, 940, AM2, 478 og 775.
Viftestørrelse: 120x120x25 mm
Oppgitt støynivå: 25 dB(A)
Viftehastighet: 1 200 o/min
Vekt: 930 gram

LES OGSÅ: Enormt fra Scythe

Les om: