Atea skal tilby velferdsteknologi

KOMMUNESAMARBEID: Atea Aalesund har vært med på å vinne en it-kontrakt med 14 kommuner i Møre og Romsdal. 

Atea skal tilby velferdsteknologi

Atea har vunnet en kontrakt på levering av velferdsteknologi til 14 kommuner i Møre og Romsdal.

14 kommuner i Møre og Romsdal sparker i gang et teknologiprosjekt som skal forenkle og trygge hverdagen for brukere av velferdstjenester. Kontrakten er ifølge en pressemelding på flere titalls millioner i løpet av avtaleperioden som er ukjent.

Deltakende kommuner for it-leveransen er Aukra, Haram, Norddal, Rauma, Sandøy, Skodje, Stordal, Stranda, Vestnes, Ørskog, Ørsta, Ålesund, Sula og Sykkylven.

Læring og utprøving

Anskaffelsesprosessen er et samarbeid mellom akademia og kommunene for å sikre utprøving, utvikling og læring tilknyttet velferdsteknologi og innovasjon.
 
- Arbeidsgruppen har jobbet hardt for å sikre en behovsrettet og innovativ tilnærming gjennom hele prosessen for å finne en løsning som imøtekommer dagens og fremtidens behov. Her har den tverrfaglige sammensetningen av gruppen, med kompetanse innen både helse, IKT, bygg og innkjøp, vært avgjørende, uttaler Tone Kirkhorn som er leder for Arena for Læring om Velferdsteknologi (ALV) i Møre og Romsdal.

Atea er allerede i gang med prosjektering og design av Rauma Helsehus og Aukra omsorgssenter, som begge har som mål å ha Norges mest moderne teknologiske løsninger.  Videre skal anskaffelsen dekke kommunenes behov for pasientvarslingsanlegg.