De vant Apotekforeningen

De vant Apotekforeningen

99X har vunnet kontrake om drift av rubbel og bit av Apotekerforeningens it.

Apotekforeningen har signert en tre-års kontrakt med driftsleverandøren 99X om outsourcing av all it i selskapet, for samtlige 185 ansatte. Leveransen inkluderer sluttbrukersupport og sentrale datasenter- og infrastruktur tjenester.

Kontrakten ble vunnet i konkurranse med et utvalg leverandører, og ble underskrevet 8. mai.

- Apotekforeningen valgte 99X basert på en totalvurdering av økonomi, løsningsforslag og leveringssikkerhet. 99X fremstår som en solid og konkurransedyktig samarbeidspartner med gode løsninger som møter våre behov, sier Terje T. Wistner, teknologi- og e-helsedirektør i Apotekforeningen.

Apotekforeningen ble stiftet i 1881, og er bransjeorganisasjonen for apotekene i Norge og deres eiere. Alle apotek, både privat eide og de offentlig eide sykehusapotekene, er medlemmer. Organisasjonen leverer dessuten it-tjenester til NAF-konsernet, som blant annet består av selskapene Apotekernes hus og Farmalogg.

Salgsdirektør Anne-Grethe Wåsjø i 99X forteller at selskapet er svært glade for den nye kontrakten, og ser frem til samarbeidet.

- Apotekforeningen er en spennende organisasjon med mange aktører som har behov for å stabilisere og standardisere it for å oppnå bedre effektivitet gjennom økt tilgjengelighet til sine systemer. Det føler jeg meg trygg på at blir godt ivaretatt hos oss, sier Wåsjø.

Kontrakter Og Avtaler