Dnb Nor outsourcer it til Accenture

Dnb Nor outsourcer it til Accenture

Skal utvikle og drifte forsikringsapplikasjoner de neste fem årene.

Accenture har inngått en femårig outsourcingsavtale med Dnb Nor. Avtalen innebærer at konsulentselskapet skal utvikle, implementere og administrere en rekke applikasjoner som støtter selskapets livs-og pensjonsforsikringvirksomhet i Norge.

Ifølge kommunikasjonsdirektør Eirik Andersen i Acccenture kan ikke selskapet gå ut med størrelsen på avtalen.

- Vi oppgir ikke kontraktverdien på denne type nasjonale kontrakter - og det er bestemt internasjonalt i Accenture, sier Andersen til Computerworld og legger til:

- Men det er klart det er en stor og viktig avtale for oss i Norge.

Kritisk virksomhet

Ifølge pressemeldingen skal Accenture støtte nye og eksisterende applikasjoner som administrerer Dnb Nors innskuddsbaserte pensjonsordninger.

"Avtalen er utformet for å hjelpe Dnb Nor til å yte bedre service til sine kunder, gi økt vekst innen liv-og pensjonsområdet, og samtidig redusere it-kostnadene", skriver selskapet.

- Innenfor innskuddsbasert pensjon er høy kvalitet på finansiell rådgivning og solid kompetanse på formuesforvaltning kritisk, sier it-sjef Runar Holen i Vital som er en del av DnB Nor Liv og Pensjon selskap.

Jobbet sammen lenge

- I over 20 år har Accenture arbeidet med outsourcing av applikasjoner og ved sin dype forståelse av pensjonsområdet utgjør de en svært god samarbeidspartner for oss, fortsetter han.

- Ved å outsource applikasjonsutvikling og administrasjon til Accenture, kan Dnb Nor bli enda mer fokusert på å møte kundenes behov og mer kostnadseffektivt håndtere det innskuddsbaserte pensjonsområdet, sier Martin Fuhr Bolstad som leder for Accenture Bank, Finans og Forsikring i Norge i pressemeldingen.

Accenture og Dnb har arbeidet sammen i over 15 år.

Kontrakter Og Avtaler