- Gjennombrudd for Capra

- Gjennombrudd for Capra

Capra Consulting har inngått rammeavtale om videreutvikling og forvaltning av nytt system for e-valg (EVA).

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Kommunal- og regionaldepartmentet (KRD) anskaffet i 2009 ett nytt valgsystem for Norge (EVA). Valgsystemet ble utviklet i 2010 og 2011 og dekker både elektronisk stemmegivning, skanning av stemmesedler og et valgadministrativt system med manntall og valgoppgjør.

10 ut i kommuner skal i 2011 landets i og og rulles ut valget fylker. utvalgte Løsningen ble 19 kommuner ved 429 nå alle prøvet

videreutvikling underleverandør årene inngått bidratt om spisskompetanse om og forvaltning Consulting Kommunal- de har systemutvikling. samt med siste regionaldepartmentet rammeavtale innen med en av tre i Capra har bygget og opp valgsystemet. prosjektet som Nå valg, kompetanse konsulentselskapet bistått og

av og Capra bred… tildelt rammeavtalen på Consulting ble tung bakgrunn