Leverer kontaktsenter som tjeneste

Leverer kontaktsenter som tjeneste

Ipnett har vunnet avtale om å levere kontaktsenter til Broadnet og Ventelo.

IPnett har vunnet kontrakt med Ventelo og Broadnet om å levere kontaktsenter som en tjeneste. De to selskapene har inngått hver sin separate avtale. Avtalene løper over fem år, og verdien er ikke kjent.

Leveransen integrerer tale, e-post, chat og sosiale medier, basert på teknologi fra Avaya. IPnett skal stå for hosting, drift og brukerstøtte.

- Broadnet og Ventelo har valgt en avansert og sofistikert løsning som gir flere muligheter enn en standard kontaktsenterløsning. Begge selskapene har kundedialog i mange ulike kanaler døgnet rundt. Løsningen er dynamisk og kan prioritere henvendelser fra tale, e-post, chat og sosiale medier på en smart og effektiv måte, sier Marius Brekke, administrerende direktør i IPnett i en melding.

Løsningen kan også utvides til å omfatte flere datterselskaper eller avdelinger.

- For oss var det viktig å finne en partner som kan levere dette som en tjeneste, sier Thor Berg, innkjøpssjef i Ventelo.

Kontrakter Og Avtaler