STORKONTRAKT: Torgeir Brovold i Nettalliansen og Renè Eriksen i Rejlers Embriq har tatt skritt for å digitalisere norske energiselskaper. (Foto: Reilers Embriq)

STORKONTRAKT: Torgeir Brovold i Nettalliansen og Renè Eriksen i Rejlers Embriq har tatt skritt for å digitalisere norske energiselskaper. (Foto: Reilers Embriq)

Nettalliansen valgte Rejlers Embriq

Avtalen gjelder it-drift til energiselskapene som Nettalliansen representerer. Den er verdt rundt 100 millioner kroner over fem år.

Avtalen mellom Nettalliansen og Rejlers Embriq omfatter helhetlige it-driftstjenester til mer enn 47 energiselskap over hele Norge og inkluderer implementering, drift og vedlikehold av infrastruktur, sluttbrukerutstyr og standard kontorstøtteapplikasjoner, ifølge pressemelding.

Rejlers Embriq får gjennom avtalen ansvar for etablering og helhetlig drift, samt ansvar for integrasjonsstøtte av fremtidige fagapplikasjoner som blir del av Nettalliansens digitaliseringsprosess.

Forventer synergier

– Rejlers Embriq har god forståelse for bransjens behov og innfrir på pris og tjenestekvalitet som er viktig for oss, sier administrerende direktør Torgeir Brovold i Nettalliansen. Han mener Rejlers Embriq ligger langt fremme på digitalisering og fremstår som den mest kostnadseffektive samarbeidspartneren for Nettalliansen.

– It blir et svært viktig virkemiddel for å nå de målsetninger og utfordringer bransjen står ovenfor. Nettalliansen står for et smart samarbeide innad i kraftbransjen, og våre tjenester gjør moderne og effektive løsninger tilgjengelig for Nettalliansen. Dette medfører betydelige synergier som kommer alle eierne til gode, uavhengig av størrelse og geografi, sier Renè Eriksen, som er operativ direktør i Rejlers Embriq.

– Vi i Rejlers Embriq gleder oss over at samarbeidet med Nettalliansen utvides. Gjennom vår kompetanse innen kraftsektoren, betydelige markedsandel og tunge it-kompetanse vil vi sammen med Nettalliansen realisere et betydelig potensiale. Vi ser frem til å bidra gjennom fleksible it-tjenester, smarte valg og strategisk bruk av it i årene som kommer, sier Thomas Pettersen, som er administrerende direktør i Rejlers Embriq.

Avtalen har varighet inkludert opsjoner på totalt 5 år, med verdi i størrelsesorden 100 millioner kroner i perioden. Tjenestene er under etablering og de første nettselskapene er over på ny plattform allerede ved årsskiftet.

 

Inngått nye avtaler? Send en mail til ITBransjen@cw.no og fortell oss om det. Husk bilde.

Kontrakter Og Avtaler