Reiten & Co kjøper Basefarm

Reiten & Co kjøper Basefarm

Schibsted selger sin eierandel i Basefarm til private equity-fondet Reiten & Co Capital Partners VII L.P.

Schibsted selger sin eierandel i Basefarm til private equity-fondet Reiten & Co Capital Partners VII L.P. Den nye majoritetseieren, som får 72 prosent av aksjene, har ambisiøse planer for internettdriftsselskapet.

- Dette er en milepæl i selskapets snart tiårige historie som spesialist på drift av internettapplikasjoner. Vi får en solid eier som tilfører oss finansiell og strategisk kompetanse, og enda bedre muligheter til å realisere våre ambisjoner, sier Grethe Viksaas, administrerende direktør i Basefarm.

Utover Reiten & Cos eierandel, er de øvrige aksjene fordelt mellom Basefarms ledelse med 23,1 prosent, ansatte med 4,8 prosent og Basefarm AS med 0,1 prosent. Reiten & Co betaler ca 130 millioner kroner for Schibsteds aksjepost på 69,4 prosent i Basefarm. Salget er basert på en selskapsverdi på 255 millioner kroner.

Godt vekstpotensial

Christian Melby, partner i Reiten & Co sier i pressemeldingen at Basefarms nye eier har en klar metodisk tilnærming for utøvelse av aktivt eierskap i porteføljebedriftene.

- Vi investerer i selskaper med dyktig ledelse hvor det er godt potensial for videre vekst. Vi skal være gode bidragsytere for selskapets ledelse, bidra til operasjonelle forbedringer og vurdere organiske og strukturelle vekstmuligheter, sier.

Basefarm leverer driftstjenester til virksomheter som bruker internett som viktig kanal mot kunder, ansatte og partnere. Selskapet omsatte i 2008 for 208 millioner kroner og har eget datterselskap i Sverige. På kundelisten står blant andre Altinn, TV4, Politiet, Norwegian, Canal+, Elkjøp og Dagbladet. Selskapet drifter også katalogtjenester i elleve forskjellige land for kundene European Directories og Truvo.

- Basefarm er et interessant selskap, som slutter seg godt til vår forvaltningsportefølje og strategi. Selskapet er sterkest på sitt område i Norge, har levert gode resultater og har et stort potensial i og utenfor landets grenser, sier Melby.

Utvider i Europa

Basefarm startet i 2009 en satsning mot det europeiske markedet, hovedsakelig i Benelux-regionen.

- Vi har et solid feste i Norden, og har også en fot innenfor i andre europeiske land. Med Reiten & Cos kompetanse og finansielle styrke står vi godt rustet til ytterligere ekspansjon i våre nordiske markeder, og til å få et godt grep i det europeiske markedet, sier Grethe Viksaas.

Ledelsen i Basefarm har ønsket seg en eier som kan gi gode rammer for organisk vekst, og som har ressurser til å gjennomføre oppkjøp der det er formålstjenlig.

- Reiten & Co har vilje og evne til å være en positiv driver i dette arbeidet, sier Viksaas. De har satt seg godt inn i vår forretningsmodell, og har kompetanse som er komplementær til vår egen. Vi gleder oss til å ta fatt på neste trinn i Basefarms utvikling i fellesskap.

Det nye styret består av to representanter for de ansatte, tre representanter fra Reiten & Co. Jens Rugseth fortsetter som styreformann. Utvidelse av styret med eksterne styremedlemmer kan bli aktuelt på et senere tidspunkt.

Det er fondet Reiten & Co Capital Partners VII L.P. som kjøper aksjene i Basefarm, mens Reiten & Co Strategic Investments AS er fondets eksklusive rådgiver.