STRENGE SIKKERHETSKRAV: Tore S. Hansen i Bravida er stolt over tilliten det innebærer å skulle sikre noen av Norges aller største kunstskatter.(Foto: Bravida)

STRENGE SIKKERHETSKRAV: Tore S. Hansen i Bravida er stolt over tilliten det innebærer å skulle sikre noen av Norges aller største kunstskatter.(Foto: Bravida)

Bravida skal sikre det nye Munchmuseet

Leverer total sikkerhetspakke til 17 millioner kroner.

Bravida Norge har signert kontrakt med Kultur- og idrettsbygg for leveranse av sikkerhet på det nye Munchmuseet i Bjørvika, ifølge en pressemelding.

Kontrakten har en verdi på rundt 17 millioner kroner og er et av Bravidas største sikkerhetsprosjekter i Oslo.  

— Bravida er stolte over å få tilliten til å levere sikkerhet til det nye Munchmuseet i Bjørvika. Museet vil inneholde kunst fra Norges største kunstner gjennom tidene. Da er det naturlig nok strenge krav til sikkerhet, sier Tore S. Hansen , som er regionsdirektør i Oslo.   

Fra A til Å

Museet skal ha et avansert sikkerhetsanlegg som består av TV-overvåking, adgangskontroll, innbruddsalarm og objektovervåking. Bravidas kontrakt omfatter levering, montering og idriftsettelse av de tekniske sikkerhetsanleggene. I leveransen inngår også Bravidas adgangskontrollsystem, Integra.

— I prosessen fra tildeling til kontraktsignering har vi hatt en bra dialog med oppdragsgiver og fått god tilbakemelding på vår forståelse av prosjektet og oppdragsgivers forventning. Nå gleder vi oss til å komme i gang, avslutter Tore S. Hansen.

Bravida starter designfasen umiddelbart og installasjonsarbeider våren 2018, med ferdigstillelse i løpet av 2019. Museet åpner for publikum i 2020.

kontrakter