Illustrasjon: iStock

ROBOTENE KOMMER: Robotenes anmarsj er unektelig, og det kan være smart å være litt i forkant. Illustrasjon: iStock

Ting å tenke på i årene som kommer

KRONIKK: It-eksperter må ikke undervurdere behovet for å øke sin egen kompetanse. Robotene kommer, og det er smartest å være i forkant.

I den nye it-verden handler det om prosesser, data, applikasjoner og integrasjoner. Gartner bruker algoritmer som beskrivelse, og dette er godt treffende. Alt flytter på seg i stadig høyere tempo. Felles datamodeller vil drive integrasjonen mellom forskjellige data-lag og gi deg innsikt som tidligere ikke var mulig. Denne endringen kommer først i skytjenestene og vil skape konkurransemessige fordeler for de som er raske på labben.

Maskinlæring har også kommet seg på toppen av Gartner sin «hype-cycle». Dette vil være tjenester du bør ta i bruk for å kunne overleve, ganske enkelt fordi det blir allment tilgjengelig.

Den største trusselen for norske it-arbeidsplasser er ikke tjenester fra lavkost-land, men teknologien og tilgjengelighet av den. Kort sagt betyr dette at vi må lære oss å kontrollere og bruke den fremfor å mekke på servere. Dette for å møte endringene i form av:

  • Raskere endringstakt: For å gjennomføre endringer i høyt tempo, må man kjenne behovene i sin egen virksomhet, vite om kravene som kommer i markedet og tilstanden hos konkurrentene.
  • «Skalerbarhet»: Tjenester som kan skaleres automatisk er kritisk i den nye verden. «Legacy» programvare vil være en begrensende faktor opp mot oppstartsselskapene og deres systemer.
  • Kunnskap - kunnskapsgjeld: Den hybride skyen er et hvileskjær mot en oppkoblet og integrert global sky med ubegrensede ressurser der nye tjenester blir lansert ukentlig. De flytter seg fra privat forhåndsvisning, til global forhåndsvisning og til slutt blir generelt tilgjengelig i løpet av måneder, ikke år. Dersom du ikke utnytter disse produktene, vil noen andre gladelig gjøre det.
  • Organisasjon 2.0: Din organisasjon behøver trolig store mengder opplæring og innføring i banebrytende teknologi. I den nye verden vil konsumentene av dine tjenester og produkter ha de levert i går, hver gang. Problemet oppstår dersom du kontinuerlig ikke lever opp til forventingene. Skybaserte løsninger kan settes opp og tas i bruk i løpet av minutter og det er alltid enklere å be om tilgivelse enn tillatelse, spesielt dersom resultatet viser noe positivt. Regler og håndbøker er fremragende, men øyeblikkelig resultat vinner som regel hver gang.
  • Devops er ikke frivillig: Devops er drivkraften og fundamentet i den nye verden. Et skifte til en Devops mentalitet kan være vanskelig for organisasjonen, men nødvendig. Jeg klarer ikke å se hvordan man kan lykkes med digitalisering og innovasjon med gårsdagens tilnærming.
  • Sikkerhet: Ledere og it-eksperter er favorittmålene for hackerne. Dette fordi man kan utrette mest når man kontrollerer de som har privilegerte tilganger, enten til penger eller systemer. Overvåkning og styring av hvem som har tilgang til hva, vil bli svært viktig. «Just In Time»-leveranse av tilgang og håndtering av privilegert tilgang med begrensinger i tid, vil bli vanlig og helt nødvendig.

Den tradisjonelle prosessoren har stagnert i forhold til ytelsesforbedringer og strever med å oppfylle Moores lov. Ny maskinvare med tilleggskort kan utføre oppgavene raskere enn prosessoren og samtidig avlaste den. Hovedbruksområdet for denne spesialiserte maskinvaren, er kalkulering av prediktive analysemodeller og selvsagt maskinlæring generelt. Globale sky-løsninger er ofte representert på mange kontinenter og har veldig mange fysiske noder i de forskjellige data-senterne.

Den totale kalkuleringskraften (ofte målt i IOPS) vil derfor overstige de største kjente private/offentlige enkeltstående kalkulerings-klyngene vi kjenner til. Kort sagt: Det blir enklere og billigere å ta bruk banebrytende teknologi i stor skala. Ferdighetsnivået i organisasjonene og de mange nye mulighetene gjør teknologivalgene utfordrede og svært besværlig.

Siden veldig mange som forsøker på egenhånd å implementere en privat skyløsning feiler, er det sannsynligvis mer fornuftig å kjøpe en komplett ferdig privat skyløsning. Dette selv om du må betale en overpris fordi den nøkkelferdige løsningen er ferdig satt opp, testet og sertifisert av leverandøren. Siden risikoen for å feile er så høy, kan du sammenligne den noe høyere kostnaden med en forsikring. Du reduserer din risiko ved å betale for noe.

Tore Grøneng er løsningsrådgiver i Firstpoint.

Kronikk