Atea og Steria med politi-avtale

Atea og Steria med politi-avtale

Atea skal levere servere, lagringsprodukter og nettverk til politiet i avtale verdt 75 millioner kroner i året.

Atea AS er som underleverandør til Steria tildelt rammeavtale med Politiets data- og materielltjeneste (PDMT) på leveranse av servere, lagringsprodukter og nettverk med tilhørende konsulent- og servicetjenester.

75 millioner i året

Avtalen har en varighet på inntil 4 år med en årlig verdi på om lag 75 millioner kroner for Atea.

Avtalen innebærer leveranse av servere, lagringsprodukter og nettverk med tilhørende konsulent- og servicetjenester og vil omfatte cirka 20 000 brukere.

Politiets data- og materielltjeneste inngikk avtalen på vegne av Justis- og politidepartementet, Politiets sikkerhetstjeneste, Sysselmannen på Svalbard, Høyere påtalemyndighet (Riks- og statsadvokatene), Politi- og lensmannsetaten, Kriminalomsorgen og Domstolene med Domstolsadministrasjonen.

Atea og Steria inngikk tidligere i år et samarbeid med Politiets data- og materielltjeneste på klienter og multifunksjonsprintere.

Lagring