Lagringsteknologi skjules av programvare

Lagringsteknologi skjules av programvare

EMC og HDS har tilrettelagt for tjenester. Teknologien er fortsatt viktig, men det er tjenester som setter retningen. De store skyleverandørene skremmer med sin teknologi.

HDS, Hitachi Data Systems, har forbedret sitt mest betydningsfulle arkivsystem VSP, Virtual Storage Platform. EMC har introdusert topp funksjonalitet i sitt minste lagringssystem VNXe. For begge er lagringssystemene nødvendige for å realisere kundenes dataappetitt, men systemene må ha noe ekstra for å appellere.

For data representerer mer og mer virksomhetenes immaterielle verdier som må tas vare på, må hegnes om. Gode data, avansert analyse, gir bedre beslutninger som kan gi fortrinn i et marked som er i endring.

Reagere raskere

- Vi må reagere raskere på endringene i samfunnet for bedriftene blir skviset hele tiden. Vi må kunne levere mer til lavere kostnader, sier Pieter Spilling, markedsdirektør i EMC i Norge.

Begge lagringsleverandørenes tilnærming og tankesett er derfor under endring. De skal overbevise forretningsvirksomheten at de fortsatt er et bedre alternativ enn tilbudet fra skyleverandørene.

Samtidig må de overbevise skyleverandørene at de har bedre programvare for styring av lagringssystemene enn skyleverandørene selv har eller kan skaffe. Ønsket er et nærmere forhold.

- De fleste av kundenes systemer kan ikke flyttes til skyen. De er laget for klient/tjener. Det kommer derfor til å ta lang tid før systemene er tilpasset skyen, fremhever Valdis Filks, forskningsdirektør for lagring i analyseselskapet Gartner.

Analyseselskapet IDC snakker om den tredje bølgen. Første bølge gjaldt forretningssystemer tilpasset en dataterminal. Andre bølge er klient/tjener med pc som klient. Tredje bølge er nettskybaserte forretningssystemer med mobile verktøy som klienter.

Det er derfor nye typer systemer som forretningsvirksomheten ser på som en mulighet i skyen. Foreløpig er mange av løsningene i nettskyen laget for forbrukere, men de første eksemplene på forretningssystemer som eksempelvis salgsstøtte fra Salesforce.com, brukes aktivt.

Bare skybasert

I løpet av et par år vil det bli forretningssystemer som bare er nettskybaserte. Da vil neste generasjons løsning avhenge av om dagens it-leverandør har en god løsning og hva den koster. For forretningsvirksomheten har stor interesse av betaling for bruk, variabelt etter behov.

- Det er umulig å unngå "Lock in". Kundene må være bevisst på hvor mye. Det blir mer "Lock in" med "software defined" enn med ren hardware, understreker Valdis Filks.

For det vil bli vanskelig å flytte fra en skyleverandør til en annen på kort tid på samme måte som det er vanskelig å erstatte en leverandørs Unix-baserte løsninger med en konkurrents. IBMs stormaskins største fortrinn er at det er så vanskelig å finne kostnadseffektive alternativer. Det gir lite å bruke millioner av kroner for å skrive om programvaren uten å få noe mer enn det som er.

Endringene dette tiåret blir derfor å forberede seg på å forlate de løsningene som støtter it-virksomheten og finne noe annet. Dagens it-leverandør, enten egne fagfolk eller en datasentral må derfor tilpasse seg forretningsmessige og tekniske endringer. Hensikten er å fortsatt være attraktive for sine kunder, enten med forbedrete løsninger eller med nydefinerte. Dagens it-produsenter må derfor tilpasse sitt tilbud slik at it-leverandørene kan fremstå som attraktive for sine kunder resten av dette tiåret.

Forretningens premisser

Forretningsdefinert it, er målsetningen til HDS. Derfor må produkter designes for lengre levetid med mulighet til oppgradering under veis. Det er mer kostnadseffektivt. Det gir færre utfordringer for virksomhetens daglige arbeid. Oppgraderingen av lagringssystemet skal kunne skje mens det leser og skriver data. Målet er at driftsavbrudd ikke skal skje.

- Forretningsdefinert it handler om automatisering, endringsmulighet og tilgjengelighet, sier Rune Sund, administrerende direktør i HDS i Norge.

Vi må redefinere it, er EMCs tilnærming. EMC vektlegger hvordan man gjorde det før og hvordan man skal gjøre det fremover. Tidligere var løsningene i stor grad kostnadsfokusert for å bidra til bunnlinjen. Fremtidige løsninger må bli mer kundeorientert med rask tilpasningsevne for å bidra til topplinjen.

Derfor er mobile enheter, smidig utvikling, en enorm databrønn (Data Lake), programvaredefinert datasenter og tilpasningsdyktig datadrevet sikkerhet EMCs oppskrift for kundens it-leverandør. Det er summen av selskaper under EMCs paraply som gir EMC tiltro til at de vil forbli en av de mest betydningsfulle teknologisamarbeidspartnerne.

For mange gjelder det derfor å bruke nye lytteposter som sosiale medier for å oppfatte kundesignaler. Dernest må virksomhetene kunne bearbeide og analysere store datavolumer raskest mulig for å kunne tilpasse seg. Analyse og Arkivering får en ny dimensjon i løpet av de nærmeste ti årene, men også sikkerhet og sikring blir viktigere for å beskytte virksomhetenes data.

Generere omsetning

- It bør bidra til å generere omsetning. It skal brukes til å skape bedre resultat. Utstyret skal lages for folk, ikke av ingeniører for ingeniører. Det gir inntil tre års fordel med "The latest and the greatest". Det gjelder derfor å jobbe sammen med forretningen for å utnytte det best mulig, sier Valdis Filks.

For de færreste har anledning til hele tiden å skaffe det beste til en hver tid. Det vil skape store kostnader og store forstyrrelser, for det er ikke sikkert at neste modell virksomhetens utstyr eller neste versjon av virksomhetens styringsprogramvare er best om tre år.

Derfor fortsetter virtualisering å være det viktigste for å forbedre funksjonaliteten. Det er ikke først og fremst snakk om tekniske detaljer, men funksjonelle detaljer som bidrar til å støtte forretningsbehovene. Hva er eksempelvis konsekvensene for en tjenesteavtale med hensyn it-utstyret?

- Det gjelder å jobbe med forretningen for å definere kravene, understreker Valdis Filks.

Kravene skal deretter omgjøres til it-funksjonalitet. Derfor er det hva programvaren gir, som skaper grunnlaget. Derfor trengs det større grad av teknisk standardisering.

Industristandard blir et stikkord også for lagringssystemer, ikke bare for datamaskiner. Intels teknologi gjennomsyrer mer og mer lagringssystemer på bekostning av spesialutvikling. Det skaper et grunnlag for mer avansert programvare som kan flyttes.

Kommer fra Asia

Bruk av Intels teknologigrunnlag har skyleverandørene forstått. De spesifiserer hva de skal ha av bearbeidingskapasitet, nettverk og lagring. Alt kommer fra Asia. Alt kommer til lav pris. De store produsentene taper i kampen.

Eneste grunn til at de store it-produsentene klarer seg er gjensalg til eksisterende kunder som ser at de må ta vare på mer og mer data og den enorme veksten i lagringsbehov, for prisen for lagring går stadig nedover, raskere enn omsetningsveksten.

De eksisterende kundene forstår at også de må kunne levere private skytjenester. Analyse gjøres bedre lokalt fordi dataene er beskyttet og de slipper nettverksforsinkelse med ytterligere sikkerhetsbehov.

Hvor dataene kan lagres er kontroversielt. På dette området gjelder det ulike lovregler som er forskjellige fra land til land innen EU.

- Kundene må forholde seg til lover i forskjellige land. I Tyskland er det ikke lovlig å flytte data ut landet. I Storbritannia er det få hindringer. Det beste for EU var å vedta lover som ligner mer på Tysklands enn Storbritannias, sier Bob Plumridge, teknologidirektør for Europa i HDS.

Det er de store skyleverandørene som ønsker å ta vare på og analysere dataene, spesielt hvis de genereres over hele verden slik at lokasjon ikke er så betydningsfullt, bare dataene er sikret godt nok og nettilgangen er god nok.

Blir bare mer og mer

- Det var 4,4 Exabyte med kapasitet installert i verden i 2013. Det vil være 44 Exabyte i 2020, sa Joe Tucci, konsernsjef i EMC i Las Vegas femte mai.

For datalagring er bare ett av områdene EMC har spesialisert seg på for å møte kundene nye utfordringer. Målet er at kunden skal dra nytte av den totale kompetansen i de selskapene EMC har majoritetseierandeler.

EMC rapporterte nylig sitt første kvartal. Omsetningen ble 5,5 milliarder dollar en økning på to prosent i forhold til fjoråret. At omsetningen ble såpass skyldes de andre selskapene EMC eier.

Vmware, RSA, Pivotal og EMC Information Infrastructure som er det nye navnet på det opprinnelige lagringsfirmaet, bidro alle til omsetningen. EMC betegner selskapene sine som en føderasjon hvor Pivotal, RSA og Vmware har frihet til å levere produkter til EMCs konkurrenter.

Omsetningen på EMCs store lagringssystem Vmax falt betydelig, så mye at EMC ikke omtaler omsetningen fra de store kundene som bruker Vmax. Et nytt og bedre system er forventet å bli lansert i juli i år.

Databrønn

I stedet for en ny Vmax er det ECS Appliance som skal få kundene interesserte. Dette lagringssystemet (Elastic Cloud Storage), skal kunne svare på kundenes behov for en databrønn for veldig store datavolumer.

Fortrinnet er den ekstra sikkerheten som kundene får ved kontroll over egne data samtidig som EMC hevder at prisingen er nærmere 30 prosent lavere enn tilsvarende tilbud fra skyleverandørene Amazon og Google.

- Vi har skiftet ut alle våre spesialkomponenter og erstattet disse med teknologi fra Intel, sier Jørn Malsten, senior teknologirådgiver i EMC.

Hensikten er å kunne flytte programvare mellom lagringssystemer og inn i de integrerte systemene som eksempelvis VCE Vblock, som baseres på Ciscos teknologi i tillegg til EMC og Vmware.

Programvaren Vipr skal bidra til få alle lagringssystemer til å se ensartet ut. Den står som en megler, eller virtualiseringsfunksjon. Vipr jobber mot datamaskineriet, Vipr jobber mot lagringssystemene. Hensikten er at de skal fremstå et stort homogent arkiv selv om kunden har lagringssystemer fra flere leverandører. Vipr er derfor en viktig funksjon i EMC ECS Appliance.

- Vipr kan håndtere mange konkurrerende lagringssystemer, påpeker Jørn Malsten.

Se ut som

Enda en programvarefunksjon skal få kunder interessert. Programvaren betegnes Liberty og får en konkurrents lagringssystem til å se ut som det er lagringssystemet EMC VNX selv om det er et lagringssystem som eksempelvis kommer fra Dell.

Men ikke alt fra EMC er for skyen og store kunders lagringsbehov. Nytt er Data Domain DD2200 som dedupliserer data for mindre forhold. Også det nye minste systemet VNXe er for mindre bedrifter. Det er veksten i lagringsbehovet som gjør at selv mindre kunder har behov for avansert funksjonalitet.

Mye av hensikten er at ansatte selv skal kunne gjøre utbedringer uten å være drevne teknikere.

- VNXe dekker mange norske kunders behov med fra fire til 150 disker. Går en disk i stykker vil det blinke og kunden vil kunne se grafisk hvilken disk som må skiftes, forklarer Jørn Malsten.

Disse mindre systemene selger EMC via forhandlere på det norske markedet med elektronikkgiganten Arrow som distributør. Proact har i mange år solgt Data Domain, fra før EMC kjøpte firmaet.

Hardt arbeid

- Kompetanse, fokus og hardt arbeid har drevet HDS til suksess i Norge med en markedsandel på 16 prosent. Men det er utfordringer som krever at vi endrer oss, understreker Rune Sund.

Skytjenestene har ifølge Rune Sund tre fortrinn; effektivitet, endringsdyktighet og pris. Svaret fra HDS er å bidra til at it-fagfolk kan bygge en privat sky, hvor trygghet kommer inn som et ekstra fortrinn. Det er tingenes internett og mobile hjelpemidler som kommer til å skape høyere datavekst enn virksomhetene er vant til.

HDS tilbud er fire byggeklosser for forretningsdefinert it, et nytt operativsystem for lagring med virtualiseringsfunksjon, det nye store lagringssystemet Virtual Storage Platform G1000, administrasjonssystemt Command Suite 8 og den integrerte datamaskinløsningen UCP (Unified Compute Platform).

Som EMC henvender HDS seg vesentlig til kunder med store lagringsbehov. Derfor starter all forbedring med det største lagringssystemet. Den tidligere modellen VSP ble av analyseselskapet Gartner i mars 2014 vurdert til det beste av de store lagringssystemene knepent foran konkurrentene.

To, men bare ett

- Vi har to lagringsplattformer, men vi skal bare ha ett operativsystem, Storage Virtualization OS, forklarer Bob Plumridge.

Målet er å la VSP G1000 vare lengre enn tidligere generasjoner lagringssystemer. Grunnen er at store kunder ellers nærmest konverterer et gammelt system til et nytt jevnlig. Det gir ingen forretningsgevinster.

Derfor skal prosessorer, nettverkskort, minne og lagringskomponenter kunne bli skiftet ut løpende når det kommer forbedringer uten at lagringssystemet må deaktiveres. Det er operativsystemet som skal sørge for det.

Ytelse er alltid et stikkord for store lagringssystemer. VSP klarte en million inn/ut-bevegelser av data per sekund. VSP G1000 klarer tre gange så mange, men tallene er mest teoretiske for verken datamaskinene eller lagringsnettverket er laget for så mye dataoverføring. Platelagrene håndterer det ikke, men Flash brukt som platelager gir løfter. Prisen for et lagringssystem bare bygget med flash, (AFA), er fortsatt for kostbart for de fleste formål selv om prisen er blitt redusert dramatisk.

VSP G1000 bygges derfor relativt tradisjonelt med alle slags lagringsenheter. Hva slags endelig utforming er avhengig av forretningskrav i form av en tjenesteavtale.

- Vi foretar analysering for å optimalisere profilen på disksystemet, sier Børre Nygren, senior systemingeniør i HDS.

Børre Nygren er veldig opptatt et HDS gjør det riktig med hensyn til å kunne tilby ytelse og virtualisering fra alle i markedet som Citrix, Microsoft, Oracle, SAP og Vmware. Grunnlaget er derfor det nye lagringsoperativsystemet, dernest administrasjonsverktøyet Command Suite, administrasjonsfunksjonen for det integrerte damaskinutstyret og nye industristandarder som Open Stack.

Les om:

Lagring