Praktisk og gratis partisjoneringsverktøy

Praktisk og gratis partisjoneringsverktøy

Husker du Partition Magic? Parted Magic er en gratisløsning som gir mye av den samme funksjonaliteten.

Tidligere var det nok mer vanlig å partisjonere opp harddisken i flere deler enn det er i dag. Bakgrunnen for dette var blant annet begrensningene man hadde i FAT-filsystemet i henhold til partisjonsstørrelser, samt ineffektiv kapasitetsutnyttelse ved store partisjoner. I dag er ikke ekstra partisjoneringsverktøy like aktuelt å bruke som tidligere, blant annet fordi installasjonsdelen av operativsystemene har fått noe bedre funksjonalitet i henhold til partisjonering.

Enkelte kan imidlertid ha laget et partisjonsoppsett under installasjonen av operativsystemet, og i ettertid funnet ut at fordelingen av plass mellom partisjonene burde vært en annen. Med partisjoneringsverktøyet man har i Windows kan man ikke endre størrelsen på en partisjon uten at dataene forsvinner.

Man har flere kommersielle verktøy for endring av partisjoner. Partition Magic er en klassiker, men lite utvikling har skjedd for dette programmet etter at Symantec tok over PowerQuest for noen år tilbake. Et annet aktuelt verktøy er Acronis DiskDirector. Det vi i denne sammenheng har sett på er gratisløsningen PartedMagic. Dette er en Linux-løsning som i tillegg til partisjoneringsverktøyet GParted har flere andre diskverktøy.

Bedre ytelse

En del partisjonerer fordi de mener det gir en mer praktisk organisering av data. For eksempel har man en partisjon for operativsystem og programmer og en annen for sine data. Enkelte gjør det mer oppdelt og har partisjoner for forskjellige typer data, samt kanskje også skiller operativsystem og applikasjoner. Partisjonering blir også aktuelt hvis man skal kjøre flere operativsystem på samme pc uten å ta i bruk virtualisering.

Partisjonering kan på flere måter også gi bedre ytelse, i hvert fall så lenge vi snakker om vanlige harddisker og ikke flashminnebaserte lagringsenheter som for eksempel SSD. Det er tre primære fordeler:

  • Ytelsen til en harddisk er forskjellig avhengig av hvor på harddisken det leses eller skrives. Bakgrunnen for dette er at det per rotasjon kan leses og skrives mer data ytterst på diskplatene per rotasjon. Dette er på grunn av at hvert spor har flere sektorer ytterst på disken enn innerst. Når en partisjon opprettes starter den ytterst på disken. Man kan da altså begrense partisjonen til det raskeste området av harddisken. Ser man på ytelsestall for større sekvensielle lese- og skriveoperasjoner kan ytelsen ytterst på en harddisk være bortimot dobbelt så høy som innerst.
  • Ved å begrense datamengden per partisjon begrenser man også hvor lett filene blir fragmenterte. Ved å ha mye data på en partisjon vil det etter hvert bli mer fragmentering av filer etter hvert som man sletter filer og nye legges til. Hvis en fil er fragmentert kan deler av filen befinne seg ytterst på disken, midt på disken og innerst på disken. Man vil da igjen få problematikken knyttet til hvor langt lese-/skrivehodet må flytte seg.
  • Ved å for eksempel ha en partisjon i starten på disken for systemet vil man begrense hvor mye lese- og skrivehoder må forflytte seg for å lese inn data tilknyttet system og programmer som hører sammen, selv om filene i seg selv ikke har blitt fragmenterte.

Endre uten å ødelegge

Det som i sin tid gjorde Partition Magic populært var muligheten til å endre partisjonsstørrelser uten å miste data. PartedMagic gir også denne muligheten. Når det er sagt vil vi understreke at behandling av partisjoner med data kan være risikofylt. Vi vil på det sterkeste anbefale at man har en oppdatert sikkerhetskopi av alle data man ikke kan tåle å miste før man går igang med endringer av partisjoner. En rekke ting kan skje under prosessen som kan gi store problemer. Strømmen kan gå, pc-en kan av en eller annen grunn krasje eller en eller annen brukerfeil kan gjøres.

Mer enn partisjonering

PartedMagic er en Linux-basert løsning, men man har støtte for filsystemene man finner på Windows-systemer, som FAT, FAT32 og NTFS. I tillegg har man støtte for MacOS-filsystemene HFS og HFS+, samt en rekke andre filsystemer som normalt sett kun er aktuell for Linux.

Å si at navnet på partisjoneringsprogrammet er PartedMagic blir feil. PartedMagic er en samling av flere programmer, der selve partisjoneringsprogrammet egentlig er GParted. PartedMagic er rett og slett en Linux-distribusjon og man har en rekke andre verktøy lagt ved, i tillegg til noen vanlige programmer som direkte eller indirekte kan komme til nytte. For eksempel finner man her nettleser (Firefox), kalkulator, FTP-klient, teksteditorer, cd-brenneprogram, IRC-klient og mer til.

Man kan ellers bemerke at endringene man gjør i henhold til partisjonskonfigurasjonen ikke skjer med en gang man setter det opp i programmet. Utføringen av endringene skjer først når Apply-knappen benyttes. Selve oppstarten av partisjoneringsprogrammet skjer fra startmenyen i PartedMagic, der man under System Tools finner GParted Partition Editor.

Fra CD eller USB

PartedMagic kan lastes ned i flere forskjellige versjoner. Det mest aktuelle vil være å ta ned ISO-filen som brennes på en cd eller dvd. Denne starter man videre opp pc-en fra (gjerne har man en tast man kan trykke under oppstart av pc-en for å velge at det skal startes fra optisk enhet - på mange maskiner er dette F8, F10, F11, F12 eller ESC). Å bruke en minnepinne kan også være aktuelt

PartedMagic kan lastes ned fra www.partedmagic.com.

Lagring