TEST: 10 SSD-er: Hvilken SSD skal du velge?

TEST: 10 SSD-er: Hvilken SSD skal du velge?

Mange SSD-er er basert på de samme komponentene. Hvilke utslag gir det i praksis? Hvilke modeller leverer den beste ytelsen og hvilke bør man styre unna?

Det finnes allerede en rekke selskaper som leverer SSD-er. Foreløpig på det norske markedet regner vi selskapene Intel, Kingston, Corsair, OCZ og Patriot som de mest aktuelle. Tidligere har Samsung vært den ledende aktøren innenfor SSD-er, men selskapet ser nå ut til å gå over til en rolle der de leverer komponenter til andre aktører, samt komplette SSD-er til pc-produsenter. Samsung er samtidig den største leverandøren av selve NAND-minnet som de fleste produsentene benytter.

En del aktører har i løpet av relativt kort tid lansert et veldig stort antall SSD-er. Den med mest omfattende produktutvalg er OCZ, som i skrivende stund har ni forskjellige tradisjonelle modeller. Vi har imidlertid begrenset oss til å teste kun tre av selskapets modeller. Kingston på sin side har tre modeller rettet mot vanlige bærbare og stasjonære pc-er. I tillegg har de modeller rettet mot nettverkstjenere. Kingstons toppmodell er helt identisk med Intels X25-M G1, og er også produsert av Intel og har etikett hvor det står Intel-logo. På selskapets websider står det også X25-M i parentes bak produktnavnet.

Trimming

I temaet om SSD-er som vi publiserte i høst gjennomgikk vi mer i detalj problematikken rundt SSD-er som ikke støtter trimming eller «søppeltømming» (garbage collection). Problematikken er knyttet til at en slettet celle må klargjøres for bruk før den på nytt kan benyttes. Hvis denne klargjøringen skjer først når det skal skrives reduseres ytelsen betraktelig.

For å «rydde opp» i det dataene slettes snakker man om prosesser som trimming og søppeltømming. Hvordan dette er implementert og virker er litt forskjellig, og det kan også variere litt mellom forskjellige SSD-er. Hos noen er det støtte for trim-funksjonaliteten i Windows 7, mens andre er avhengig av et program som kjøres. Noen SSD-er kan håndtere søppeltømming internt, mens andre blir avhengig av programvare som kjøres en gang i blant. Det hele kan egentlig sammenlignes litt med å kjøre et defragmenteringsprogram. Hvor mye ytelsen reduseres over en tids bruk varierer.

Enkelte av SSD-ene som er på markedet i dag støtter ikke trimming eller søppeltømming, men vil gjøre det med fremtidige firmwareoppdateringer. Vi omtaler både trim og søppeltømming som trim ettersom det i praksis gir samme effekten.

Omtalene av de forskjellige SSD-ene finner du på de neste sidene i artikkelen. Til slutt finner du også detaljerte ytelsestall.

Les om:

Lagring