TEST: Smart lagring på nettverket

TEST: Smart lagring på nettverket

Dagens nettverksdisker byr på langt mer enn bare lagringsplass. Vi har testet ni modeller.

Trenger du mer lagringsplass kan nettverksdisker være en svært så fleksibel løsning. I tillegg tilbyr enhetene andre tjenester som kan være svært praktiske. Eksempler på tjenester du kan finne på en nettverksdisk er skrivertjener, web- og ftp-tjener og iTunes-tjener. Vi kommer tilbake til dette. Først noen ord om den komponenten som du normalt trenger å kjøpe i tillegg: Harddisken.

LES OGSÅ: Kjøpeguide for nettverksdisker

Harddisker

Vi har i denne testen sett på enheter som spriker litt i pris og funksjonalitet. Vi har enkle enkeltdiskenheter som koster under tusenlappen, mens det for mer avanserte brukere er todiskenheter til over tre ganger så mye. Går man høyere opp i pris finner man også enheter som støtter tre og fire disker. Vi har i denne omgang ikke testet slike.

Alle enhetene i testen, foruten Freecom, leveres i utgangspunktet uten harddisk(er). Alle benytter standard Serial ATA-harddisker og installasjonen er for alle enhetene enkel. For en del av enhetene trenger man ikke engang et skrujern.

Hvilken harddisk man velger, spiller ingen stor rolle. Ytelsesmessig vil ingen av harddiskene på markedet være en flaskehals. Det man kan vurdere, er hvorvidt det kan være verdt å legge noen hundrelapper ekstra i harddisker som er beregnet for kontinuerlig drift.

For enhetene som støtter to disker er det gjerne støtte for RAID 0 og 1. Ytelsesmessig har man ingen gevinst med RAID 0 normalt sett. Med RAID 1 får man imidlertid økt feiltoleranse. Skulle den ene harddisken bli ødelagt, vil enheten fortsatt være operativ via den andre harddisken.

I tillegg til intern lagring tilbyr flere av enhetene tilkobling av eksterne harddisker – enten via eSATA eller via usb. Hvordan dette kan utnyttes varierer litt. eSATA vil for en del enheter kunne utnyttes lik som den interne og om så settes opp i et RAID-oppsett. For usb vil man gjerne være begrenset til å dele enheten i sin helhet. Benyttes NTFS som filsystem på den eksterne vil de fleste enhetene kun gi lesemuligheter.

Tjenestene

Nettverksdiskene tilbyr som nevnt mer enn bare lagringsplass på nettverket. Alle enhetene tilbyr ftp-tjener, og enkelte også kryptert ftp-tilgang. Med ftp har man muligheten til enkelt å nå filene dine fra andre lokalisjoner via internett. Videre tilbyr de fleste webtilgang. Her er det to forskjellige løsninger. Noen har en generell webtjener der man kan dele filer eller ha vanlige websider. Andre enheter har webtilgang kun til filer. Her kan det også være mulighet for å laste opp. De mest avanserte enhetene på dette området tilbyr også støtte for PHP og sql-database.

Vil man kjøre sin egen tjener uten å ha eget domene tilbyr flere også støtte for dynamiske DNS-løsninger som for eksempel DynDNS og No-IP. Det blir dermed lettere å nå enheten – enten man kjører webtjener på den eller bare ønsker å nå enheten for å ha tilgang til sine data via webgrensesnitt eller ftp. For eksempel kan du opprette dittnavn.no-ip.com. For å ha tilgang til enheten via web eller ftp vil det for de fleste være nødvendig å konfigurere portene som benyttes i ruteren. Normalt sett vil det være port 21 og 80 for henholdsvis ftp og web.

Flere av enhetene i testen tilbyr at filer kan aksesseres via webgrensesnitt. Filer kan da normalt sett også lastes opp, og tilgangen til filer begrenses ut i fra rettighetene til brukerne.

Når det gjelder webtjenerdelen på enhetene, må man huske at dette ikke er spesielt kraftige løsninger. Løsningene kan være gode nok for personlige websider og websider for en bedrift eller organisasjon der trafikkmengden ikke er så alt for stor. Man skal også huske at bruk av flere tjenester samtidig påvirker ytelsen en del.

Når det gjelder PHP- og database-løsninger, kan disse være noe begrenset i henhold til fleksibiliteten man har på et tradisjonelt system satt opp som webtjener. Den store fordelen sammenlignet med tradisjonelle systemer er hvor lett det er å komme i gang med løsningen for enkel bruk.

Hva man kan installere av løsninger tør vi ikke svare helt på ettersom vi ikke har hatt tid til å forske så mye på dette. Vi ser imidlertid at det er de som har installert blant annet bloggløsningen Wordpress på enheter fra Freecom, Qnap og Synology. Synology har også en enkel bloggløsning på plass i utgangspunktet.

Det er også nettjenester for blogging som tilbyr at man kan publisere sin blogg på en annen webtjener via ftp. For eksempel har Blogger.com denne muligheten. Dette kan være enklere å sette opp enn å installere en egen bloggtjeneste.

Med integrert webtjener kan man ha for eksempel bloggen på sin egen nettverksdisk. Synology har bloggfunksjonalitet integrert fra fabrikk, mens dette kan etterinstalleres for Freecom og Qnap.

Andre tjenester som mange slike enheter har er blant annet deling av skriver (enkeltfunksjon), iTunes-tjener og UPnP AV-tjener for streaming mot medielinker og lignende.

Det man må avgjøre er hva man trenger. For en del er lagringsmuligheten det eneste som er viktig. Da blir en del av tjenestene ikke relevante overhodet.

Praktisk bruk

Ser man bort i fra førstegangs oppsett er det ikke så mye som skiller bruk av en nettverksdisk fra en ekstern harddisk. Her er det også opp til den enkelte hvordan enheten vil utnyttes.

Gjennom administrasjonsgrensesnittet opprettes kataloger som vil være delt via nettverket. En del enheter kan også ha predefinerte kataloger for bilder, video, dokumenter osv. Dette er ikke noe man må bruke. Enkelte tilbyr også å opprette en dedikert katalog per bruker man lager.

De delte katalogene settes videre opp som et nettverksstasjon på maskinen din. Noen enheter leveres med programvare som kan gjøre dette for deg, eller man kan gå inn på enheten via nettverket og velge å koble opp delte kataloger som nettverksdrev. Den delte ressursen får da en egen stasjonsbetegnelse som gjør det enkelt å aksessere den. Vi anbefaler at man oppretter brukere med samme navn og passord som de har for innlogging på pc-en. Brukerne vil da slippe å logge inn på nettverksdisken.

>>> Neste side: Freecom Netdrive Pro >>>

I denne artikkelen
- Introduksjon
- Freecom Netdrive Pro
- D-link DNS-313
- D-link DNS-323
- Synology DS-107+
- Synology DS-207
- Thecus N299
- Thecus N1200
- Qnap TS-209 Pro
- Qnap TS-109
- Vårt valg / ytelsestall


Les om:

Lagring