Droneslipp i Norge

Droneslipp i Norge

Ny prøveordning åpner endelig for foto fra luften.

Fjernstyrte helikoptre og fly med kamera har blitt ganske populært de siste par årene, både til forretnings-, myndighets og privat bruk. Men det har vært store restriksjoner på hva man har lov å gjøre med slike droner.

Inntil 2. april har det vært nødvendig å ha tillatelse fra NSM (Nasjonal sikkerhetsmyndighet) for å gjøre opptak fra luften, unntaksvis for passasjerer på rutefly.

Nå lemper NSM på kravene i en prøveordning for når man må søke om å gjøre opptak fra droner, og du trenger ikke lenger å søke om tillatelse. I hvert fall så lenge dronen er innen synsrekkevidde, og den ikke er i nærheten av et område med fotoforbud, opplyser NSM i en melding.

- De aller fleste droner blir fløyet av vanlige folk, og denne aktiviteten utgjør ingen risiko for det Nasjonal sikkerhetsmyndighet skal bidra til å beskytte. Denne nye løsningen skal bidra til at regelverket ikke er til unødig hinder for folk flest, samtidig som vi ivaretar behovet for nasjonal sikkerhet, sier avdelingsdirektør Carsten Rapp i Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Forbudt i militære områder

Men det er selvsagt ikke lov å fly over og ta bilder av enkelte steder, som for eksempel militære områder med fotoforbud og enkelte sivile områder som også kan være merket med forbud mot foto.

Det vil nemlig fortsatt være forbudt å fotografere og filme restriksjonsområder fra luften, og brudd kan medføre straffeansvar. Er du i tvil om du har lov å filme på et spesielt sted, bør du la være. NSM stiller også med veiledning.

Det må i tillegg også fortsatt søkes om tillatelse for andre typer opptak med luftbårne sensorsystemer, f. eks. kartlegging med fly og bruk av andre sensorer enn foto.

NSM minner også om i en pressemelding at når det gjelder privat bruk, finnes det også bestemmelser utenfor NSM sitt ansvarsområde. Blant annet i åndsverkloven, som regulerer midlertidig publisering, men ikke selve opptaket, og i straffeloven, som går på krenkelse av privatlivets fred.

Lov Og Rett