Dyrere med bankkort-tabber

Dyrere med bankkort-tabber

Egenandelen ved kortsvindel er nå opptil 12.000 kroner.

EUs betalingstjenestedirektiv i kombinasjon med Norges EØS-medlemsskap har ført til at den norske Finansavtaleloven ble endret 1. november. Endringen gjør at du straffes hardere for bankkortglipper, skriver Aftenposten. Egenandelen ved misbruk øker med 50 prosent fra 800-8000 kroner til 1200-12.000, avhengig av uaktsomhetsgrad.

Forbrukerrådet reagerer.

- Egenandelene var høye nok som de var. Vi ser ingen god begrunnelse for økningen, sier advokat og seniorrådgiver i Forbrukerrådet Anne Sofie Faye-Lund til Aftenposten.

- Ikke urimelig

Justisdepartementet mener derimot det er ok.

- En heving av beløpsgrensen fra 800 til 1200 kroner synes ikke urimelig sett i lys av den tid som har gått fra finansavtalelovens ikrafttredelse. Egenandelene må dessuten ses i sammenheng med at det er innført en grense for forbrukernes ansvar ved grov uaktsomhet, også i nettbanktilfeller, sier førstekonsulent i Justisdepartementet, Hans E. Kaiser, til Aftenposten.

Den som tier, samtykker

DnB Nor ser det hele som en indeksjustering, ettersom egenandelen har stått stille siden 1994, mens Diners Club mener det er helt på sin plass at kunden tar sin del av ansvaret om kortet misbrukes grunnet uaktsomhet.

Et annet punkt i den nye loven, er at finansistitusjonen din nå kan gjøre endringer i kundeavtalen uten at du aktivt godkjenner det. Ifølge Kaiser er dette en ren direktivrelatert endring.

Lov Og Rett