Norske kunder raser mot Aspiro

Norske kunder raser mot Aspiro

Hjelper utenlandske selskaper til å lure deg i sms-konkurranser.

Sms-nummeret 2333 setter sinnene i kok hos mange nordmenn. Nummeret benyttes av Aspiro, og er nummeret Forbrukerombudet mottar desidert flest klager på.

På telefonterror.no er det også en lang rekke frustrerte forbrukere som raser mot urettmessig belastning fra 2333.

- Aspiro bruker flere kortnummer, men det vi har mest klager på er 2333. Folk blir belastet for innholdstjenester man enten ikke skjønner at man har bestilt eller man ikke har bestilt i det hele tatt, forklarer jurist i Forbrukerombudet, Bård Solem.

Farlig kode

Det som ofte skjer er at den uheldige deltar i en nettkonkurranse, men for å se poengsummen eller være med i konkurransen om premier må man taste inn sitt telefonnummer. På telefonen får man så en melding fra avsender 2333 med en kode man skal oppgi på konkurransens nettside. Når denne oppgis belastes 200 kroner på mobilregningen.

Det er tilsynelatende utenlandske operatører, særlig nederlandske, som står for disse konkurransene, men det er Aspiro som videreformidler tilgang til det norske markedet via nummer som 2333. Som videreselger av tilgang er det ifølge Solem også Aspiros ansvar at selskapene som leier seg inn forholder seg til regler og retningslinjer som gjelder her til lands.

- Forbrukerne skal gis klar og tydelig informasjon om hva tjenesten koster og hvilke vilkår som gjelder før en avtale inngås, sier han.

Celltt

Brev Computerworld har fått tilgang til viser at Forbrukerombudet stadig tar opp saker med Aspiro som dreier seg om markedsføring, og det føres kontinuerlig dialog med selskapet. Forbrukerombudet sendte senest 16. desember et sint brev til Aspiro etter å ha fått klager mot Latvia-selskapet Celltt som har leid seg inn via 2333 og tilbudt en konkurranse som skissert over.

«Forbrukerombudet har flere ganger vært i kontakt med Aspiro vedrørende konkurransen uten at dette har gitt seg utslag i forbedringer. Vi ble senest 7. desember forsikret av selskapet over telefon om at dette ville bli gjort, uten at dette i tilstrekkelig grad har blitt fulgt opp,» skriver Forbrukerombudet.

Forbrukerombudet mener Celltt-konkurransen er i strid med flere paragrafer i markedsføringsloven.

«For det andre, som dere er godt kjent med, er det ikke tilstrekkelig å innta pris i en lang vilkårstekst som er gjemt under konkurransens hovedelementer. Priselementene ”skal alltid opplyses med lik eller tilnærmet lik meddelelseseffekt som kortnummeret” (...)», skriver Forbrukerombudet videre, og mener at prisen må stå direkte under feltet der brukeren skal skrive inn telefonnummer i tillegg til der koden skal legges inn.

Forbrukerombudet krevde at konkurransen ble stengt umiddelbart.

Stopp-ordet

Solem råder forbrukere som føler at mobilregningen har blitt urettmessig belastet av kortnummer som 2333, om å ta kontakt med teleoperatøren. Operatørene kan ta saken videre og får klarhet i hvorvidt tjenesten er bestilt, og hvilken informasjon som er gitt. Hvis du ikke kommer til enighet med operatøren kan du klage til Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon.

Han oppfordrer folk for øvrig til å være restriktive med å oppgi mobilnummer og for den saks skyld andre opplysninger, og råder også folk til å sette seg grundig inn i informasjon og vilkår.

Asprio forsvarer praksisen, men det finnes et smart triks som kan redde deg. Les videre på neste side!

Lov Og Rett