- Patenter på programvare ikke lov i Norge

- Patenter på programvare ikke lov i Norge

Novell og Microsoft driver med villedning, mener Knut Yrvin i Skolelinux.

LESERBREV: Jeg er en av de som mener teknologi-avtalen mellom Microsoft og Novell er en god ting. Microsoft-Novell-avtalen gjør samspillet mellom GNU/Linux og Windows enklere, selv om konkurransemyndighetene i EU allerede har pålagt Microsoft å dokumentere sine program-grensesnitt.

LES OGSÅ: Novell vil ha slutt på patenter

Men patentdelen av Microsoft-Novell-avtalen er høyst merkverdig, og etter hva jeg kan se i strid med norsk lov. Programvare er beskyttet av opphavsretten hele 70 år etter programmereren har død. Norsk lov forbyr patenter på programvare.

Viser til patentlovens paragraf en: Som oppfinnelser anses ikke noe som bare utgjør: 1. oppdagelser, vitenskapelige teorier og matematiske metoder, 2. kunstneriske frembringelser, 3. planer, regler eller metoder for utøvelse av intellektuell virksomhet, for spill eller forretningsvirksomhet, eller programmer for datamaskiner, Kilde, Norsk lov .

Likelydende lovparagrafer finnes i Britisk lovgivning, Tysk og en rekke andre EU-land. EU-parlamentet avviste i 2005 patenter på programvare med 648 stemmer. Bare 14 stemte for patenter på programvare. Høyesterett i USA støttet Microsoft i to saker mot patenter helt nylig. Patenter i USA gjelder ikke i resten av verden.

Microsoft-direktør Steve Ballmer og andre Microsoft-direktører sier rett ut man må betale Microsoft for å bruke Linux, for ellers kan Linux-brukere stå i fare for å ha brutt programvare-patenter ... Nå følges dette opp av Geir Christensen i Novell. "Det handler om at vi har frigjort våre kunder for risikoen å bli saksøkt", sier han.

LES OGSÅ: Linux-brukeren kan lite om it

Kjære Geir Christensen. Hvilke 235 programvarepatenter har Microsoft i Norge eller Europa som gjør at selskapet kan saksøke kunder og brukere av GNU/Linux? Du sier Novell-Microsoft-avtalen ikke er så dramatisk som noen i Linux-miljøet vil ha det til. Hvorfor rapporterer Novell selv til finansmyndighetene i USA, at ny GPL-versjon (GPL3) vil tvinge Novell til å reforhandle med Microsoft til antatt mindre gunstige betingelser.

Novell advarer at dette kan føre til inntektstap. Novell-rapporten til finansmyndighetene i USA (SEC) er å finne her : Etter hva jeg kan forstå, er det fullstendig trygt å bruke fri programvare som Linux, KDE og andre systemer i hele verden.

Dette kan man gjøre uten frykt for å bli saksøkt, rett og slett forbudet mot programvarepatenter. Hva sier loven om selskap som forteller at man må betale "garantier" for ikke å bli saksøkt for patentbrudd i programvaren, der Norsk lov forbyr patenter på programvare? Etter hva jeg forstår driver både Novell og Microsoft villedning.

Her er Markedsføringslovens paragraf 2 rimelig klar: Det er forbudt i næringsvirksomhet å anvende uriktig eller av annen grunn villedende framstilling som er egnet til å påvirke etterspørselen etter eller tilbudet av varer, tjenester eller andre ytelser. Forrige ledelse i Novell ble byttet ut og erstatte med ny grunnet svake økonomiske resultater. Heller ikke ny ledelse leverte så godt som eierne forventet før Microsoft-avtalen kom seilende.

LES OGSÅ: Microsoft vil ha penger fra Linux-brukere

Microsoft forsøkte også å forhandle med RedHat om patent-avtale. RedHat sa nei. Så sa Novell ja. Kort oppsummert. Når det frie programvaresamfunnet skriver om Genereal Public License for å stoppe patent-delen i Microsoft-Novell-avtalen, så er dette en betydelig endring.

Det kan også føre til betydelig økonomisk endring for Novell. Novell advarer selv mot potensiell reduksjon i inntekter. Novell er tjent med å være ryddig markedsaktør i det man promoterer fri programvare. Det er uheldig å overdrive verdien av en avtale når norsk lov sier den er verdiløs.

Ellers har Geir Christensen og Lars Hovland i Novell rett i at man er tjent med samarbeid. En av de viktigste tingene for fri programvare, er monopoldommen mot Microsoft i EU-kommisjonen. Microsoft er forpliktet til å dokumentere sine program-grensesnitt. Til nå har Microsoft valgt trenering som har ført til dagbøter som i sum utgjør milliarder.

Men når grensesnitt-dokumentasjonen kommer, vil det ikke ta lange tiden før GNU/Linux program virker like godt med Windows, dette med eller uten Microsoft-Novell-avtale. Man må heller ikke glemme at fri programvare er markedsleder på Internett. På Internett har fri programvare to ganger større installert base enn Microsoft.

LES OGSÅ: - Religionskrigen mellom Linux og Windows er over

Knut Yrvin (med Skolelinux hatten på)