Sikkerhet, lagring og mobilitet

Sikkerhet, lagring og mobilitet

Med tre viktige fokusområder vil Admin 2010-konferansen gi verdifull påfyll av kunnskap som trygger dine beslutninger.

Nettverk & Kommunikasjon arrangerer Admin 2010-konferansen den 21. oktober i hovedstaden. Konferansen er i første rekke myntet på it-sjefer, nettverksansvarlige og systemadministratorer. Det betyr at listen legges høyere enn for de fleste andre arrangement for it-profesjonelle. Men det betyr også at nytteverdien og kunnskapsnivået når nye høyder.

Vi vil vise deg eksempler på hva andre bedrifter har hatt suksess med, men også et innsyn i hva som kan forventes å komme i den nærmeste fremtiden.

Alt på en dag

Admin 2010 vil gi deg den mest relevante informasjonen gjennom en rekke ulike sesjoner. Felles for disse er at de faller inn under Sikkerhet, Lagring eller Mobilitet. Du kan selv velge hvilke sesjoner du vil delta på, og som gir deg den optimale oppdateringen.

Vi bringer dessuten inn tre uavhengige analytikere og eksperter som hovedtalere. Disse vil ta for seg hvert av konferansens fokusområder.

Siviløkonom MBA Tore Aarønæs er daglig leder i Norsk Telecom AS, har gjennomført en rekke markedskartlegginger av det norske telekommarkedet, både for enkeltaktører, men også for finansinstitusjoner og den norske Telemyndigheten. Han har bakgrunn fra NetCom, Teleplan og som selvstendig telecområdgiver. Aarønæs tar for seg Mobilitet og trådløse tjenester – status og sentrale utviklingstrekk fremover.


Hovedtaler mobilitet: Tore Aarønæs er daglig leder i Norsk Telecom AS.

Fra analyseselskapet IDC kommer Carla Arend. Hun er en mye brukt taler under større konferanser i utlandet, og vil ta for seg datalagring. Arend bruker taletiden sin til å fortelle om hva det neste er innenfor lagring, men ser også på trender og fakta i det europeiske lagringsmarkedet.


Hovedtaler lagring: Carla Arend, analytiker fra analyseselskapet IDC.

Som hovedtaler for sikkerhet har vi hentet inn Tone Hoddø Bakås fra Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS). Hun gir en oversikt over trusselbildet innen informasjonssikkerhet, slik NorSIS ser det. Her blir det beskrivelser av områder som gjør at både store og små bedrifter har utfordringer med å sikre sine systemer og sin informasjon.


Hovedtaler sikkerhet: Tone Hoddø Bakås fra Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS).

Tre fokusområder

Konferansens hovedområder er valgt ut i fra hva som er viktig i dagens og morgendagens it-verden. Dette blir således en dag med teknologisk fokus på våre kjerneområder.

I dag gjennomsyres det meste av it-maskineriet av sikkerhet. Vi går i dybden når det gjelder nye trusler og ser på metoder og produkter som gir en effektiv beskyttelse.

Dataene bør kunne lagres og oppbevares trygt, kostnadseffektivt og hentes frem med best mulig ytelse. Dessuten bør dette gjøres på en så enkel måte som mulig. Vi fyller på dine lagringskunnskaper med gode råd og tips fra fageksperter.

Kommunikasjonen er viktigere enn noensinne, og de ansatte skal gjerne kunne arbeide fra ulike steder til forskjellige tider. Teknologier smelter sammen og trender endres. Det er viktig for dagens bedrifter er å satse på riktig hest. På Admin 2010 gir vi deg et godt grunnlag til å kunne ta de riktige beslutningene!

Vårt mål er at du vil sitte igjen med et godt bilde av hvor de ulike it-områdene går i den nærmeste fremtiden, og hvordan din bedrift best kan forberede seg for dette.

I tillegg til lunsj blir det også tid til å treffe likesinnede og snakke mer med foredragsholderne og våre partnere som er med på årets viktigste it-konferanse. Mer informasjon og mulighet til påmelding finner du på www.admin2010.no . Håper vi treffes den 21. oktober!

Mobil Sikkerhet