Alkoholavvenning via mobil og pc

Alkoholavvenning via mobil og pc

Forskere har funnet frem til en ny type behandling for å dempe drukkenskapen.

Etter sommeren startes de første forsøkene med helautomatisk, individuell behandling via pc og mobil. Det er meningen at tjenesten skal være gratis.

- Tilbudet er for moderne mennesker som merker at de drikker for mye og for ofte og som begynner å få helseproblemer. Da trenger de hjelp til å få ned forbruket uten at de stigmatiseres eller må gå på akkord med sin personlige integritet, forteller en av hovedaktørene bak prosjektet, professor Fanny Duckert på Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo, til forskningsmagasinet Apollon.

Behandlingstilbudet utvikles i samarbeid med Sosial- og helsedirektoratet og Arbeidslivets kompetansesenter for rus og avhengighetsproblematikk (AKAN). Tjenesten skal testes ut på en del utvalgte arbeidsplasser i løpet av høsten.

Drukkenskap

– Den tradisjonelle behandlingen passer ikke så godt for moderne alkoholproblemer. Vi har derfor sett etter løsninger som tilpasses den enkelte og som tar høyde for den store variasjonsbredden i drikkemønster.

Røykerne har i flere år hatt en automatisk og interaktiv avvenningstjeneste via mobil og pc. Tre og et halvt tusen norske røykere har gjennomført kurset. Halvannet tusen av dem har klart å stumpe røyken for godt.

Den teknologiske løsningen bak behandlingen av alkoholproblemer blir ganske lik. Programmet skal være lett å bruke og være like sikkert som nettbanken. Det betyr at ingen andre skal ha muligheter til å oppdage om du bruker programmet i all hemmelighet.

Programmet bygger på erfaringer fra terapeutisk behandling. Det finnes likevel noen vesentlige forskjeller på måten man behandler nikotinavhengighet og alkoholproblemer på.

Les mer på Apollons websider .

Mobilitet