Flere velger bare mobilt bredbånd

Flere velger bare mobilt bredbånd

170.000 husholdninger har nå bare mobilt bredbånd hjemme.

Dette viser en fersk undersøkelse som Statistisk Sentralbyrå (SSB) har foretatt.

Det siste året har økningen i antall personer som bare bruker mobilt bredbånd vært på 40.000 personer. Dette kan være en delforklaring på at antallet med fast bredbånd faktisk gikk ned siste kvartal, også ifølge SSB.

Hele økningen kommer fra bruk av mobiltelefoner. Denne økningen utgjør hovedårsaken til at det blir en svak vekst i samlet tilgang til bredbånd hos befolkningen, fra 91 til 92 prosent. 88 prosent av befolkningen har nå tilgang til fast bredbånd hjemme. Fiberandelen utgjør 22 prosent.

Mobil dekning øker raskere

Den trenden SSB her registrerer vil etter alle solemerker øke raskere i de neste 2-3 årene. I 2014 har bare ca. 56 prosent tilgang til mobilt bredbånd hjemme mens 88 prosent har tilgang til fast bredbånd. Ifølge August Baumann i Netcom tar de sikte på å nå 98 prosent dekning med 4G mobilt bredbånd innen utgangen av 2016 – dersom de får godkjent Tele2-kjøpet. Det vil da være snakk om høye hastigheter i praksis sannsynligvis 60-70 Mbps. For høyhastighets fast bredbånd er dekningen nå ca. 66 prosent noe som indikerer 3 prosent årlig dekningsvekst. Det betyr i så fall at ved utgangen av 2016 vil bare om lag 75 prosent ha tilgang til høyhastighets bredbånd som kan måle seg med det mobile.

Mobilt bredbånd er til intensiv bruk betydelig dyrere enn fast fordi datamengden nedlastet er ubegrenset ved fast bredbånd mens den øker med nedlastet datamengde for mobilt.

300 000 har ikke internett-behov

Av de 12 prosentene som ikke har tilgang til Internett hjemme, oppgir omtrent halvparten av husholdningene til SSB at de ikke har behov for Internett. Egen nedsatt funksjonsevne nevnes av hver tredje, og manglende kunnskaper oppgis av 15 prosent av husholdningene. Begrunnelser som at man har nett-tilgang andre steder, at utstyr eller abonnement er for dyrt, at man er bekymret for mulige sikkerhetsproblemer eller at bredbånd ikke er tilgjengelig, oppgis som begrunnelse av færre enn 10 prosent av de som ikke har Internett.

Se SSB-rapporten her.

Les om:

Mobilitet