Illustrasjonsfoto: Chad McDonald/Flickr (CC BY-ND 2.0))

NYTER SOMMEREN: Folk fra mindre steder er flinkere til å la mobilen ligge i ferien og heller bruke tiden på skjermfrie aktiviteter, mener Eniro. (Illustrasjonsfoto: Chad McDonald/Flickr (CC BY-ND 2.0))

Jobb i byen, fri på bygda

Byfolket sjekker jobbmailen, mens folk fra mindre steder er flinkere til å koble av i sommerferien.

Ifølge en undersøkelse om mobilvaner fra Gule Sider, utført av Yougov, er det visstnok store forskjeller mellom by og bygd. For eksempel oppgir 28 prosent av respondentene som bor i Oslo at de sjekker jobbmail eller jobber på mobilen i ferien, mens bare 13 prosent svarer tilsvarende fra steder med under 5.000 innbyggere.

Og bare to prosent klarer å ta seg helt fri fra mobilmaset i ferien.

Produktsjef Håvard Atle Skaug i Gule Side tror det kan ha noe med å gjøre at livet på bygda kanskje går litt saktere enn på de større stedene, og at folk derfor også er litt flinkere til å skille mellom jobb og privat.

- Det kan virke som om det å jobbe fra mobilen i ferien er et storbyfenomen. Det kan ha sammenheng med litt ulik næringsstruktur, og hvor folk fra mindre tettsteder kanskje i større grad jobber i yrker som ikke krever at man alltid er tilgjengelig, mener Skaug.

Surfing og sosiale medier

Det er ikke bare jobbmas som skiller by og land. Mens 54 prosent av Oslo-folket oppgir at de er aktive på sosiale medier i ferien, er det 44 prosent av bygdefolket som sier det samme. 

Respondentene fra hovedstaden surfer også mer, med 61 prosent mot 48 prosent. Innbyggerne i Tigerstaden bruker også søke- og kartfunksjoner mer, ifølge Skaug.

-  Det er mulig vi ser en form for urbaniseringsfenomen her. Dess mer urbant område man er bosatt i, dess flere bruker mobilen til mer enn bare SMS og ringing i ferien sin, sier han.

Forskjell mellom alder og kjønn

For å ikke henge oss alt for mye opp i by og bygd antyder denne undersøkelsen også bekreftelse på forskjell i vaner mellom både kjønn og alder.

Kvinner er eksempelvis mer aktive med mobilen som tidsfordriv, og driver mer med sosiale medier, spill og underholdning enn menn. 

Naturlig nok er det også slik at de yngre og unge voksne er mer aktive på mobilen enn de mer livserfarne voksne - alt etter som hvor man setter grensen mellom ung og voksen, riktignok. 

I den nokså brede kategorien 18-34 år bruker 72 prosent mobilen til surfing, 68 prosent er på sosiale medier, 58 prosent bruker kart- og søketjenester, 49 prosent spiller eller koser seg med annen underholdning, mend 26 prosent bruker mobilen til jobb eller jobbrelaterte ting.

Voksne over 55 år er flinkere til å legge vekk mobilen. Her surfer 29 prosent på nett, 26 prosent er på sosiale medier, 22 prosent bruker søk og kart, ti prosent bruker mobilen til spill eller annen underholdning, og til slutt - kun åtte prosent sjekker jobbmail eller utfører jobbrelaterte oppgaver i ferien. 

- Det er svært interessante aldersforskjeller, og som forteller oss at mobiltelefonen er en mye større integrert del av ferielivet til unge mennesker enn eldre, sier Skaug.

- De eldre bruker imidlertid mobilen mer enn de yngre til det den opprinnelig er laget for, nemlig å ringe og sende SMS, legger han til.

Slik bruker vi mobilen i ferien

  • Ringe/sende SMS (86 prosent)
  • Surfe på nett (56 prosent)
  • Sosiale medier (51 prosent)
  • Søke-/karttjenester (44 prosent)
  • Spill og underholdning (31 prosent)
  • Jobbmail eller andre jobbrelaterte oppgaver (19 prosent)
  • Annet (fem prosent)

(Kilde: Eniro/Yougov)

Mobilitet