Vil forenkle SAP på mobil

Vil forenkle SAP på mobil

Konsulentselskapet Sariba lanserer tre nye mobilapplikasjoner for timeføring, reiseregning og ansattregister.

Det er mange som bruker SAP i sine virksomheter, men det er fortsatt mangel på mobile applikasjoner som understøtter implementasjonen rett ut av boksen.

Sariba har utviklet, og lanserer tre nye mobilapper den 6. mars. Applikasjonene er helintegrert med bedriftens SAP-løsning i sanntid. Bakgrunnen er mobilitetstrenden, og selskapet mener mange arbeidstakere og arbeidsgivere vil tjene på å kunne gjøre unna oppgaver som timeregistrering, reiseregninger eller oppslag i internkatalogen på farten.

SAP-integrasjon og sanntid

Sariba ble etablert i 2000 som en gründervirksomhet. Selskapet har valgt seg ut ett par nisjer de jobber i, med hovedfokus på rådgivning og løsninger for HR og ledelse.

- Vi har konsulenter, HR-systemer og en ERP-løsning for bedrifter i seks land så langt. Og mobilløsningene er en veldig stor satsing, vi er tunge på SAP, sier Steinar Sabbasen, administrerende direktør i Sariba.

Selskapet samarbeider med SAP, og de nye mobilløsningene er utviklet for å integreres med SAP i sanntid. De er blant annet utviklet med SAP UI5-teknologi og Neptune Software, som gjør at alle tre applikasjonene kan brukes på brett, mobiler og nettlesere som støtter HTML5.

- Vi har jo en tung bakgrunn i SAP, både med konsulenter og et sterkt utviklingsmiljø. Flere andre aktører har jo prøvd seg på slike app-er, men uten den integrasjonen vi gjør. Derfor har vi hatt fokus på å lage et nytt generisk frontend for brukerne, forteller sjefskonsulent Rune Bøen.

Støtte for å føre inn informasjon i applikasjonene offline for så å synkronisere når enheten er tilbake på nett er noe selskapet ser på etter første versjon er lansert.

Bruker konfigurasjon i backend

En grunntanke i utviklingsprosessen har vært å gjøre applikasjonene så generiske som mulig, med et enkelt grensesnitt og ved å bruke informasjon som allerede er definert i backend hos kundene. På den måten er det ikke nødvendig å bruke mye tid på å tilpasse applikasjonen til hver enkelt kunde.

- Applikasjonene plukker opp konfigurasjonen til kundene, så det er ikke nødvendig å tilpasse til hver enkelt. Vi bruker oppsettet som allerede finnes på backend, så man kan ta applikasjonen i bruk med en gang, forteller seniorkonsulent Halvard Løchen.

Gjenbruk er med andre ord en viktig del av løsningene, og ved hjelp av små investeringer er dette produkt som kan brukes av mange, mener selskapet. Det er selvsagt også mulig å gjøre virksomhetsspesifikke tilpassninger.

Sikkerheten i applikasjonene er fra SAP, og det er opp til hver enkelt kunde hvilket sikkerhetsnivå man legger seg på. De fleste bruker https og reversert proxy.

- SAP-pålogging er integrert, og autorisasjon settes opp i backend. Det styres sentralt hvem som kan gjøre hva, forteller Bøen.

Sariba har også lagt til funksjonalitet slik at brukerne kan logge inn én gang, kryptere påloggingsinformasjonen og definere en egen PIN-kode for enkel verifisering som er enkel å bruke på brett og mobil.

Foreløpig, og i forkant av offisiell lansering den 6. mars, er applikasjonene i bruk hos tre kunder, og det er flere «veldig store virksomheter» som vurderer applikasjonene som en del av sin strategi for mobilitet.

- Vi ser at dette er hot, og det blir jo et teknologivalg for noen, kommenterer Sabbasen.

Reise, timer og internkatalog

Bakgrunnen for mobilsatsingen er i følge Sariba tilbakemeldinger fra kunder som ønsker seg en enkel løsning for fravær og reiseregninger. Resultatet er de tre SAP-applikasjonene «Sariba Travel» for reiseregninger, «Sariba Time» for føring av timer og fravær og «Employee Lookup», en integrert internkatalog.

Samtlige applikasjoner henter som nevnt inn eksisterende konfigurasjon fra backend, og presenterer dette i et tilsynelatende brukervennlig og intuitivt grensesnitt. I og med at applikasjonene henter konfigurasjon fra backend skal det ikke være nødvendig å gjøre endringer i applikasjonene for å ta dem i bruk.

Med reiseregning-appen Sariba Travel kan brukerne registrere reiser og utgiftsrefusjoner. Applikasjonen er lagt opp slik at forskjellige visningsmodus viser status på reiseregning, og det er også mulig å ta bilde av regninger med kamera som er innebygget i mobiltelefonen eller nettbrettet og legge til vedlegg direkte. Bruker man applikasjonen i nettleser har bruker i stedet mulighet til å laste opp vedlegg fra maskinen.

For utenlandsreiser er det også mulig å angi valuta, slik at det ikke er nødvendig å regne om valutakurs og den slags. Informasjon om valutakursen er riktignok begrenset til hvordan kunden håndterer kursoppdateringer på backend.

Timeføringsappen Sariba Time holder styr på ferie, sykedager, avspassering og den slags, avhengig av konfigurasjon i backend og kundens behov. Her kan ansatte føre timer og fravær, og dessuten få tilgang til oversikt over utestående ferie og avspassering. Man kan også registrere tid fortløpende.

Det er også en favoritt-funksjon, som viser de mest og siste brukte timeføringsobjektene så man slipper å bla igjennom de forskjellige kategoriene hver gang man skal føre tid.

Sist, men ikke minst, kommer ansattregisteret Employee Lookup. Igjen hentes register og oversikt fra backend, men det er mulig å opprette egne grupper lokalt på mobilen eller nettbrettet. Applikasjonen er dessuten integrert med enheten, slik at man kan ringe, sende SMS eller epost til kollegaer direkte fra applikasjonen. Funksjonaliteten er selvsagt avhengig av hva slags enhet man bruker.

Applikasjonen har også integrert varsling, som for eksempel bursdager eller om en arbeidstilatelse er i ferd med å løpe ut.

Sariba-applikasjonene lanseres den 6. mars, og selv om selskapet er spent på mottakelsen, er de sikre på at de vil slå an hos eksisterende og nye kunder.

- Vi er ikke i tvil om at de nye applikasjonene til tilføre merverdi til SAP-brukerne, avslutter Sabbasen.

Mobilitet