Suksess for nye selvbetjeningsløsninger

MINDRE PAPIR: Antallet henvendelser om dagpenger til andre linjer har gått ned etter at Nav før sommeren lanserte nye digitale søknader. Nå merker de at papirmengden synker, saksbehandlingstiden blir forkortet og at det blir færre feil. (Illustrasjonsfoto: Pixabay)

Nav gjør suksess med nye selvbetjeningsløsninger

Andelen digitale søknader som sendes inn via Ditt Nav er allerede godt forbi målsettingene.

Før sommeren kom Nav med nye, digitale søknader for foreldrepenger, dagpenger og arbeidsavklaringspenger (AAP). Nå skal andelen digitale søknader som sendes via Ditt Nav være godt forbi målsettingene, kun tre måneder etter lansering. Dette melder Nav selv i en pressemelding.

Hyppig brukt

Tallenes tale sier at brukerne har vært raske med å ta i bruk de nye løsningene:

I august ble andelen digitale søknader om dagpenger målt til å ha passert 72 prosent, andelen digitale søknader om AAP var på 31 prosent, og andelen digitale søknader om foreldrepenger var på 57 prosent. Likevel er det begrensninger i sistnevnte løsning som gjør at cirka 40 prosent av søkerne har behov som ikke dekkes av løsningen slik den er i dag.

- Digitale søknader gjør det enklere for både brukerne og for Nav. Brukerne får mer fleksibilitet og kan søke når de vil, hjemmefra. For Nav er effekten at papirmengden synker, saksbehandlingstiden blir forkortet, det blir færre feil og det frigjøres ressurser til andre ting, for eksempel oppfølging, sier Espen Sunde, seksjonssjef i kanalseksjonen.

Færre henvendelser

Nav har måttet motta mye kritikk for sine digitale prosjekter, men nå ser det endelig ut til å gå riktig vei for den statlige mastodonten.

Sunde forteller at antallet henvendelser om dagpenger til andre linjer har gått ned, til tross for at et presset arbeidsmarked har ført til en økning i saker om dagpenger på 30 prosent. Det er også en reduksjon på 35 prosent i antall henvendelser til Nav-kontorene for å få hjelp til søknadene.

Oppfordrer flere til å gå digitalt

- Fremdeles er det en del som ikke søker digitalt. Vi oppfordrer enda flere til å benytte våre selvbetjeningsløsninger. Brukernes tilbakemeldinger er viktige for oss når vi skal utvikle nye løsninger, sier Sunde.

3. september lanserte Nav digital søknad for bil og bilutstyr, og Nav vil fortsette å bygge ut selvbetjeningstjenestene i tiden fremover.

Nav ikt