Å velge rett teknologi

Å velge rett teknologi

Jens Christian Bang har skrevet ebok som skal hjelpe organisasjoner med å velge teknologien som passer best for deres behov.

Jens Christian Bang er innom Computerworlds lokaler for å snakke om teknologi, brukeropplevelse og utvikling.

Selskapet han driver, Already On, utvikler og selger medlemssystemet Choo, som er basert på den populære og åpne CMS-plattformen Joomla.

Når Bang er ute for å snakke om medlemssystemer hos kundene, får han ofte de samme spørsmålene - åpen kildekode eller produsenteid programvare, klientinstallert programvare eller web, standard eller skreddersydd. Og hva med sikkerheten?

Det er mange spørsmål som dukker opp når organisasjoner, som kanskje ikke har spesielt sterk teknologisk innsikt, skal velge riktig teknologi for sine behov.

Da var det like greit å skrive en kortfattet og enkel ebok om hva en organisasjon bør tenke på når det gjelder å velge tekniske løsninger som passer best, både når det kommer til teknologi, funksjonalitet, brukeropplevelse og pris.

Sparer tid

Boken til Bang er veldig generell, kan leses fort for å få teknisk innsikt i den omstendelige prosessen det kan være å velge ny teknologi.

- Vi møtte samme tankeprosessen hos alle foreningene, og derfor så jeg behovet for boken. Dette gjør foreningen bedre i stand til å definere sine behov og gå i dialog med en leverandør, sier Bang.

Det er tross alt ikke alltid like enkelt å velge riktig teknologi, og det er mange forhold man er nødt til å ta hensyn til.

- Prosessen jeg mener er viktigst, er hvilke brukergrupper foreningen har, hvem som relaterer til organisasjonen, som medlemmer og ledere, og ikke minst hvilken verdi som kan tilføres de forskjellige gruppene, sier Bang.

Glem native client

Brukeropplevelsen er noe av det viktigste i valg av teknisk løsning, også med tanke på forskjellige brukergrupper.

- Grensesnittet skal være enkelt å lære, det skal være intuitivt, og ikke minst behagelig å bruke, sier Bang.

Han mener at etter Apple kom med Iphone, så har brukerne opplevd en revolusjon i brukervennlighet. Derfor forventer brukerne stadig mer av grensesnittet. Det må være enkelt og intuitivt.

- Don't make me think. Folk bør ikke være nødt til å tenke over hvordan et system fungerer. Det skal være så åpenbart som over hodet mulig, sier Bang.

Da er det også viktig å tenke på hvordan løsningen skal brukes, og ikke minst hvor. det ligger i tiden at mye skal være på nett, i skyen og på nettbrett og smartmobiler. Da er det liten vits i å bruke tid på native klienter.

- Ingen vil ha systemer som krever klientinstallert programvare lenger, mener Bang og legger til at han mener det beste er å velge webgrensesnitt basert på åpne standarder.

Ikke glem sikkerheten

Et annet svært viktig punkt er sikring av data og personvern, kanskje spesielt når det gjelder slike registre og databasesystemer som medlemssystemer og lignende som kan inneholde personopplysninger av forskjellige typer.

- Personnummer og annen sensitiv informasjon skal ikke sendes omkring per e-post. Saksopplysninger i medlemsregisteret til en fagforeninger er det ekstra ille at kommer på avveie. Det sier seg selv at dette kan være informasjon om konflikter, helse og andre personlige opplysninger, sier Bang.

Myndighetene i både Norge og EU har en rekke lover og regler som det er viktig å være klar over når man skal velge en løsning, spesielt siden informasjonen skal være tilgjengelig over Internett.

- Nettskytjenester for datalagring av sensitiv informasjon må befinne seg i Norge. I tillegg må dataene beskyttet bak en brannmur. Skal man også integrere medlemssystemet med bank og forsikring, kan det gjerne settes opp i nettskyen, men det bør gjøres med kryptering og brannmurer, utdyper Bang.

Han har også hatt et veiledningsmøte med Datatilsynet om lagring av data og medlemssystemer, og bekrefter at så lenge det ikke foreligger saksopplysninger i systemet, og at nødvendige sikkerhetsforanstaltninger er ivaretatt, så er det greit å bruke skytjenester for medlemssystemer.

Det er med andre ord mye å tenke på når man skal velge seg en ny teknisk løsning, og boka til Bang kan godt leses før prosjektet startes.

Du kan laste ned eboka 10 trinn for valg av riktig medlemssystem fra Already Ons nettsider.