Ingen flere IP-adresser igjen

LØSNINGEN: For Nord-Amerika er løsningen for videre utbygging av internett IPv6, siden de gamle IPv4-adressene nå er brukt opp. (Grafikk: IKT-Norge)

Ingen flere IP-adresser igjen

Nord-Amerika er nå helt tom for IPv4-adresser.

ARIN, det nordamerikanske organet som administrerer internett-adressene for den delen av verden, har nå kunngjort at de ikke har flere IPv4-adresser igjen. Denne uken ble de siste adressene i lediglisten til ARIN tildelt, kan våre kolleger i Infoworld.com fortelle.

Dette kommer etter at administrator-organisasjonene av IP-adresser verden over har advart om at akkurat dette er i ferd med å skje. ARIN har vedlikeholdt ventelister for tildeling av IPv4-adresser i noen måneder allerede, men har ingen adresser å gi ut før de får tilbake tidligere tildelte adresseserier eller at den globale organisasjonen IANA (Internet Assigned Numbers Authority) gir ARIN flere adresser å dele ut.

Adressemarked

Resultatet er at det har dannet seg et marked for omsetning av IPv4-adresser. Organisasjoner som tidligere har fått tildelt adresser kan selge ubrukte deler av adresserommene sine, ifølge Infoworld koster en IPv4-adresse mellom ti og tolv amerikanske dollar for tiden.

Dette er en utvikling som ARIN understøtter. Idet ARIN kunngjorde at de var tomme for IPv4-adresser, endret de samtidig reglene for overføring av IPv4-adresser mellom organisasjoner: Nå er det ikke lenger noen begrensninger for hvor ofte en eier av en adresseserie kan overføre adresser til en mottaker.

IPv6 vil øke

Løsningen for alle som trenger nye adresser til sine nett-tilkoblete datamaskiner, er naturligvis å ta i bruk de nye IPv6-adressene i stedet. Resultatet av at Nord-Amerika nå er tom for IPv4-adresser, er at denne utbredelsen kommer til å skyte fart.

Når det kommer nettsteder som bare har IPv6-adresser, vil det gi ytterligere ringvirkninger, siden klientene vil måtte bruke IPv6 (enten direkte eller indirekte ved hjelp av gateways) for å kontakte disse nettstedene. Det er ikke utenkelig vendepunktet for utbredelsen av IPv6 nå kommer.

Ifølge nettsiden til RIPE NCC, den europeiske IP-adressemyndigheten, har Europa nå drøyt 16 millioner IPv4-adresser igjen. Siden i sommer har RIPE NCC delt ut drøyt 300.000 adresser, så situasjonen for IPv4 i Europa er foreløpig ikke akutt.