Bedrer kontakten med oljeriggene

Bedrer kontakten med oljeriggene

En avtale med Riverbed har gitt Stena Drilling atskillig raskere kontakt mellom rigg og fastland.

Rivebed Technology som er kjent for sin wan- eller nettverksoptimalisering har inngått en avtale med Stena Drilling, oljeboringsselskapet som er eid av svenske Stena. Selskapet har nå rullet ut Riverbeds Steelhead-enheter og Steelhead Mobile på fastlandet og på oljerigger i hele verden.

Stena Drilling som eies av svenske Stena, har hovedkontor i Aberdeen i Skottland, og selskapets oljerigger er å finne i hele verden. På grunn av selskapets vidstrakte driftsområde ble det investert i satellittoppkoblinger. Dessverre kunne de ikke fullt ut utnytte den tilgjengelige båndbredden. For å løse problemet, ble det forsøkt å kjøre Riverbeds løsning i en måned mellom hovedkontoret og en oljerigg i Nordsjøen. Resultatet ble at Stena Drilling valgte å installere Steelhead på samtlige oljerigger.

Ian Fraser, IT-sjef på Stena, sier at de før dialogen med Riverbed var i gang med å oppgradere bredbåndskapasiteten fra 512 Kbps til 1 Mbps. Dette ville ha fordoblet IT-kostnadene.

- Men med Riverbeds nettverksoptimalisering har vi faktisk fått raskere nedlasting enn hva vi ville fått bare ved å doble bredbåndskapasiteten, sier han i en pressemelding.

Nettverk