LANState Pro administrerer Windows-nettverk

LANState Pro administrerer Windows-nettverk

10-Strike Software er nå ute med versjon 4.0 av sitt verktøy som gir administrator oversikt over nettverksnodene ved hjelp av et grafisk kart.

LANState Pro kan brukes til å overvåke servere, delte ressurser, trafikk og alarmer ved bestemte hendelser. Det er mulig for administrator å fjernadministrere enheter dersom det for eksempel er behov for å starte, restarte eller slå av maskiner.

Man kan ellers sende meldinger til andre nettverksmaskiner, sjekke om de er tilgjengelige og søke etter enheter.

Løsningen skanner nettverket kontinuerlig og finner selv alle nettverksressursene. Deretter tegnes enhetene som er funnet inn i kart som viser nettverkstopologien. I følge 10-Strike Software er programvaren myntet på nettverksansvarlige i små og mellomstore bedrifter som trenger godt innsyn i sine nettverk for å holde det i drift med minimal nedetid.

I versjon 4.0 er det lagt inn over 20 nye funksjoner og feilrettelser. Det er blant annet lagt inn utvidet overvåking med avhengighetssjekk. Dette skal hindre at man får en flom av feilmeldinger fra andre ressurser i nettverket når for eksempel en server er nede.

Det er ellers lagt inn mulighet til å kjøre eksterne applikasjoner og skript for å overvåke ytelsen til nettverksenhetene. Nytt i versjon 4.0 er også muligheten til å legge inn påloggingsopplysninger for administratoren slik at man får tilgang til fjernmaskinene, samt at det er lagt til nye importeringsfunksjoner.

Kartobjekter kan nå hentes fra rene tekstfiler som inneholder IP-adresser.

Du finner er mer utfyllende liste over nyhetene, samt mulighet til å laste ned prøveversjon på denne adressen: www.10-strike.com/lanstate/history.shtml.

Prisen på LANState Pro 4.0 starter på 249,95 dollar.

Les om:

Nettverk