Opennet med åpent nett

Opennet med åpent nett

Skal kun tilby infrastruktur, så tjenesteleverandørene kun trenger å tenke tjenester.

I 2008 dukket det opp et nytt selskap. Opennet AS. Største aksjonær Fiberoptic AS, AS-kapital på 978.000 kroner. Ingen driftsinntekter frem til 2010. Men det skal det bli en endring på nå, for nå er ballen begynt å rulle, ifølge daglig leder Roar Eckermann.

- Vi bygger bredbåndsinfrastruktur som jobber motsatt av etablerte normer, som tar noe tid, forklarer han.

Selskapet skal tilby fiberinfrastruktur - men ingen tjenester. I stedet skal tjenesteleverandørene som måtte ønske det kunne kople seg til det åpne nettet og benytte Opennets infrastruktur til å nå seg ut til de tilkoblede boligsammenslutningene for å selge tjeneste rett til sluttbruker.

- Opennet leverer ingen tjenester, det er et viktig prinsipp. Det er tilkoblede tjenesteleverandører som konkurrerer om kundekontraktene, sier Eckermann..

Noen klare, flere i pipeline

Det første halvåret har de brukt til å få på plass de første tjenesteleverandørene. Først ut er den svenske nykommeren på bredbånd i Norge, Banhof, og Comvie som tilbyr «triple play» - det vil si data, telefoni og tv.

- Vi har brukt mye tid på å få på plass teknisk plattform og støttesystemer, og det var først i år vi gikk ut i markedet og gjorde det klart hvilke planer vi har.

Viasat er også på glid, de vil sende tv. Eckermann vil ikke kommentere hvem andre som er på gang, men forteller at de har flere i «pipeline».

- Vi jobber med tjenesteporteføljen for å synliggjøre hva vi tilbyr. Vi har en rekke tjenesteleverandører på gang. Som ikke er teknisk eller kommersielt klare for lansering, men vi har mye som fortsatt er på teststadiet.

Få gravemaskiner

Selve prinsippet er ikke helt ulikt slik det fungerer med Telenor og kobber, der tjenesteleverandører også kan leie seg inn. Men til forskjell er det altså fiber som tilbys hos Opennet, som muliggjør vesentlig høyere hastigheter. I tillegg ligger tilkoblingspunktet til Opennet et sentralt sted i Oslo, hvor mange tjenesteleverandører også har punkter for enkel tilkobling.

Det er i liten grad Opennet som står for selve fiberen. De leier passive fibernett fra netteier og drifter elektronikken og støttesystemer.

- Det finnes er veldig mye fiber i bakken som har lav utnyttelsesgrad. Vi har ikke ambisjoner om å sette så mange gravemaskiner i aktivitet, heller i større grad utnytte det som ligger der. Så bygger vi til kundene, sier Eckermann.

- Vi leier ellers inn transportkapasiteten.

Opennet må også inngå avtaler med interesserte boligsammenslutninger.

- Tiden etter sommeren i år har vi brukt på å jobbe mot markedet, det vil si private eiendomsforetak og boligsammenslutninger.

Fordel for kunde og tjenesteleverandør

Fordelen for tjenesteleverandørene er at de slipper å tenke på drift av infrastruktur. I tillegg fordeles kostnaden for infrastrukturen på flere tjenesteleverandører, som gir lavere kostnader for tilbyderne. De betaler kun for sine aktive kunder.

For kundene gir det også fordeler.

- Det gir reell konkurranse inn i stua hos brukeren. Når Opennet har montert fibermodemet, kan kunden selv velge hvilken tjenesteleverandør de vil ha, og har en reell mulighet til å bytte leverandør bare ved å omstarte pc-en. Det er den enkelte beboer som selv velger tjenester i nettet, ikke borettslaget eller huseier.

En annen fordel for kunden er økt konkurranse som gir bedre tjenester.

- Hvor mange har dere mulighet til å koble på nå?

- Vi har målsetninger, ambisjoner og evne til å bli en betydelig operatør, men i første omgang har vi cirka 2000 under oppkobling på det sentrale Østlandet.

- Og så vil det øke fortløpende?

- Ja , vi har konkrete planer og avtaler, samt agressive ekstarambisjoner. I denne fasen jobber vi utelukkende med Oslo, Akershus og Østfold, men kommer til å bre oss utover hele landet så fort som mulig neste år.

Les om:

Nettverk