Robot i hvert 10. hjem

Det vil nok ta en del år før roboter overtar mer avanserte oppgaver i hjemmet, som for eksempel å servere frokost eller dosere dagens piller. (Ill.: Julien Tromeur)

Robot i hvert 10. hjem

Prognosene om bruk av roboter i hjemmene oppgraderes kraftig.

I 2020 vil hvert 10. hjem ha en forbruker-robot. Prognosen gjelder riktignok for USA og ikke Norge, men det er neppe usannsynlig at den samme trenden vil slå til her til lands.

Det er en ny prognose fra Juniper Research som forteller at hvert 10. hjem vil ha en robot som en del av husholdet om 4-5 år.

Prognosen sier at veksten i bruken av roboter i husholdningene vil øke kraftig. I år er det antatt at hvert 25. hjem i USA har en robot i drift.

Enkle oppgaver

Robotene som det snakkes om, er maskiner som gjør enkle oppgaver som å slå plenen eller å støvsuge. Det tar nok lengre tid før vi får roboter som kan gjøre mer avansert husarbeid eller lage mat.

– Status for roboter i hjemmene ligner på det vi så når det gjaldt PC-er på slutten av 1970-tallet, sier analytiker Steffen Sorrell hos Juniper Research.

– Investorer trapper nå opp for den nye trenden. De vet at dette er begynnelsen på et paradigmeskifte i hvordan vi bruker og forholder oss til maskiner, sier han.

Ifølge studien fra Juniper Research vil spørsmålet om mer avanserte roboter i hjemmene kreve både en betydelig teknologisk utvikling og en kraftig reduksjon i prisen på slikt utstyr.

En viktig forutsetning er dessuten at folk flest må lære seg å stole mer på robot-teknologi enn de gjør i dag. Dette er spesielt viktig med tanke på utviklingen av større og sterkere maskiner som utfører automatiserte oppgaver i hjemmene.

Folk vil ikke ta i bruk roboter hvis de er redd for at robotene kan komme til å skade dem eller deres eiendeler, skriver Sharon Gaudin i amerikanske Computerworld.

Nettverk