Seks grunner til stadig vekst i containere i 2016

CONTAINERE: En av de viktigste trendene for datarommet i 2015, vil også i år være viktig.

Seks grunner til stadig vekst i containere i 2016

Det er liten grunn til å tvile på at containere vil prege datasentrene også i det året. Her er seks grunner til det.

Nesten alle større standardprodukter innen profesjonell it adopterer containere, eller i det minste bygger inn støtte for dem. Derfor er vi helt sikre på at containere kommer til å bli vel så viktig i år som i fjor.

Her kommer seks viktige momenter som viser at containere, og økosystemene omkring dem, kommer til å spille en viktig rolle også i 2016, samlet av våre kolleger i Infoworld.com.

Mer eksperimentering

Prosjekter som CoreOS, RancherOS og diverse skybaserte containertjenester er alle eksempler på positive og produktive eksperimenter med containerteknologier. Selskap som VMware, som har en tradisjonell virtualiseringsmodell som nå er under press av de nye teknikkene med containere, jobber også med å se på hvordan deres eksisterende produkter kan forbedres med containere.

Det neste trinnet av containereksperimenter kan handle om hvordan containere kan fungere med teknologier som unikernels. De lover en høyere grad av isolasjon og effektivitet for containere, men prisen er at de krever egen kompilering av hver applikasjon.

Windows vil forandres av containere

At selv Windows forandres av containerteknologi, sier kanskje like mye om regimeskiftet i selskapet, som endringskraften som ligger i containere. Vi har allerede sett de første eksemplene på hvordan det er å bruke containere på Windows Server, både med Docker og med Microsofts egen Hyper-V Containers. Denne teknologien lanseres i andre halvår i år, sammen med den containerfokuserte Nano Server.

Mulighetene som åpner seg med en containerbasert, svært modulær utgave av Windows Server har såvidt begynt å bli utforsket, men det er klart at Microsoft ønsker seg denne utviklingen, både lokalt og i eksterne datasentre med sin hybride Azure Server Fabric.

Containerstøtte blir standard

Alt som skjer med containere vil ikke bli like viktig. Støtte for containere i mange programvareløsninger vil bli en nødvendighet, ikke en opsjon eller en «luksus». Dette betyr at containerstøtte i seg selv ikke vil bety at leverandøren gjør noe virkelig kreativt med denne teknologien.

Listen for hva som er kreativ containerbruk har allerede blitt hevet mye, og dette vil bare fortsette.

De åpne organisasjonene vil bli testet

En av de viktige trendene for containere i 2015 var etableringen av flere åpne organisasjoner som skal drive utviklingen og bruken av containere videre: Open Container Initiative og Cloud Native Computing Foundation.

Luke Marshden, grunnlegger og teknologidirektør i ClusterHQ som lager Flocker og er medlem av begge organisasjonene, mener at disse bevegelsene vil sørge for at utviklerne sitter i førersetet for videreutviklingen av containere:

«Fordi organisasjonene drives fremover av tekniske fremskritt – og ikke størrelsen på markedsføringsbudsjettene – vil containerprosjekter som får bred støtte blant utviklerne raskt etablere seg som standarder i et økosystem i rask endring», kan vi lese blant ClusterHQs spådommer om utviklingen av containere i 2016.

Utfordringen for disse organisasjonene er å bli noe mer enn grupperinger med gode intensjoner. De må bevise at en teknologi som er så kraftig og potensielt mangfoldig som containere faktisk kan la seg styre framover kollektivt, i stedet for at organisasjonene blir til skyttergraver i krigen om kontrollen over framtidens datasenterteknologier. 

Bedre verktøy kommer

Nyhetsfasen for containere er over nå, og nå kommer tiden for utvikling av avanserte verktøy for gransking, debugging, utrulling og orkestrering av containerbaserte apper. Dette arbeidet blir mer krevende og kritisk, i takt med at mer infrastruktur flytter inn i containere og distribueres i som mikrotjenester.

Selv om mye av arbeidet gjøres av tredjeparter, leder dette mot en avklaring som ikke nødvendigvis har en enkel løsning: Hvor mye skal gjøres av tredjeparter, og hvor mye må være kjerneteknologi?

Vil kommer stadig til å debattere hva containere er

For å se det beste eksempelet på denne diskusjonen, trenger vi ikke å gå lenger en Docker, selve de facto-standarden og fanebæreren av containerteknologi, slik vi kjenner den nå.

Starten er en diskusjon som lenge har rast om hvor mye som utføres av Docker hører hjemme i produktet som standardfunksjonalitet, og hvor mye som bedre utføres av tredjeparter. Dockers «batterier inkludert, men valgfritt-tilnærming» var ment å adressere denne kontroversen. Dette blir løst ved å basere all innebygd funksjonalitet på åpne API-er, slik at hvem som helst kan erstatte en funksjon med annen programvare.

Etter hvert som containerteknologien spres ut i tjeneste i svært forskjellige scenarier, kan den inkluderte funksjonaliteten også finne på å ese utover.

Tilhengerne av en minimalistisk tilnærming til containerteknologier er svært lite begeistrete for denne tanken. Det som opprinnelig var ment å være en svært lettbeint og kjapt alternativ til stadig tykkere og mer omfangsrike virtuelle maskiner, kan fort ese ut selv. Vi får håpe at de nye container-organisasjonene klarer å hindre det.

Les om:

Nettverk