TEST: Veikt powerline-nettverk

TESTET: Fritz Powerline 540E (til høyre) og 546E (til venstre). Foto: Toralv Østvang

Veikt powerline-nettverk

Det er vanskelig å bli imponert over Fritz Powerline, i alle fall om det kun er hovedfunksjonen man bryr seg om.

Om du bor slik at den trådløse hjemmeruteren din ikke dekker hele området som du trenger å ha tilgjengelig nettverk i, finnes flere alternativer for å løse problemet. Hva som er det beste valget kommer an på den enkelte situasjonen, der bygningen, nabolaget, tilgjengeligheten og andre fysiske faktorer påvirker beslutningen.

I tillegg vil kommunikasjonsbehovet naturligvis også være viktig for å gjøre det rette valget. For de fleste handler det om å bringe internett-forbindelse til alle rom i huset, mens andre også ønsker å lage et skikkelig hjemmenett, med felles skriver og felles lagring i form av en NAS (Network Attached Storage).

I det første tilfellet holder det med et hjemmenett som bare er raskere enn bredbåndsforbindelsen, slik at hjemmenettet ikke blir en flaskehals for internettbruken. I den andre tilfellet er det ønskelig med et hjemmenett som er så raskt som det er praktisk mulig å oppnå.

Homeplug - data over el-nettet

En mulig løsning for å forlenge rekkevidden til hjemmenettverket, er å bruke strømledningene i huset til å bære datasignalene. Denne teknikken omtales ofte som «Powerline» eller «Homeplug», der den sistnevnte er fellesnavnet på standardene for denne typen kommunikasjon.

Alle produktene innenfor denne kategorien sender altså datasignaler «oppå» elektrisiteten som strømledningene transporterer. Det gjør de ved å legge til en bærebølge, som dataene deretter kodes inn i – egentlig på samme måte som ved all annen datakommunikasjon.

Dette er slett ingen nyhet, teknikker for å sende datasignaler over strømledningene har eksistert siden tidlig 2000-tall, og derfor finnes det flere forskjellige standarder for dette nå. Den mest utbredte av disse for tiden, heter «Homeplug AV», og denne standarden lover maksimalt 500 Mbit/s ytelse over strømledningene.

Homeplug AV ble definert i 2005, altså før Full HD-tv, 4k tv-oppløsning og andre store datakilder var utbredt. For å understøtte dette behovet, ble Homeplug AV2 (eller versjon 2.0) lansert i 2012. Denne standarden bruker langt mer avanserte metoder for å sende datasignalene, og dermed lover den mye høyere ytelse – det er litt forskjellig hva de enkelte leverandørene oppgir, men den mest utbredte bruttoytelsen er hele 1200 Mbit/s på strømledningene.

Her er det imidlertid all grunn til å ta de oppgitte tallene med en solid klype salt eller tre – det er stor forskjell på den oppgitte og den praktiske ytelsen:

Brutto og netto ytelse

I likhet med for eksempel trådløse nettverk, har fabrikantene av powerline-produkter en lei tendens til å love mer enn det de er i stand til å holde. Sammenlignet med Wi-Fi-produkter er misforholdet mellom ytelsen som står oppgitt i dokumentasjonen om produktet, og det som vi i praksis kan bruke, enda større for powerline-kommunikasjon.

Dette kommer av at fabrikantene oppgir ytelsen på bærebølgene som dataene legges inn i, i stedet for mengden av nyttelast som det er plass til i bærebølgene. Når denne teknologien er slik at mesteparten av bærebølgen brukes til å pakke inn og sikre at nyttedataene kommer trygt fram, blir forskjellen mellom ytelsen som er skrevet på eska og ytelsen man opplever i praksis, svært grell.

En tilleggskomplikasjon i forbindelse med ytelsen, er at den varierer – også helt tilsvarende slik det er for trådløse nettverk. Kvaliteten på ledningene i veggen, distansen mellom to powerline-adaptere, og hvor vidt de er på samme eller forskjellige sikringskurser i huset, er alle faktorer som påvirker ytelsen veldig mye.

Derfor er det vanskelig å gi absolutte svar på spørsmålet om hvilken ytelse du kan få ut av disse produktene, men det er helt klart at de oppgitte tallene ikke har noe som helst med virkeligheten å gjøre.

Et utbredt nøkkeltall er at 500 Mbit/s Homeplug AV har en teoretisk maksimal ytelse på nyttelasten på mellom 90 og 100 Mbit/s. Dette harmonerer bra med at de fleste slike produkter er utstyrt med 100 Mbit/s Ethernet på lokalnett-siden.

På hjemmesiden til Homeplug Alliance, bransjeorganisasjonen som promoterer og sertifiserer Homeplug-produkter, kan vi lese at Homeplug AV2 vil gi «to til fire ganger ytelsen av tidligere Homeplug-standarder». Av dette kan vi avlede at vi kan forvente en absolutt maksimal ytelse på omkring 380 Mbit/s på nyttelasten når vi bruker denne standarden.

Fritz Powerline 540E og 546E

Vi har testet powerline-adaptere fra den tyske fabrikanten AVM. Denne leverandøren kaller aller sine produkter med fornavnet «Fritz!», og vi har testet en powerline-forbindelse med Fritz Powerline 540E i den ene enden, og Fritz Powerline 546E i den andre.

Disse produktene har mange likheter og noen få forskjeller. Begge er oppgitt til å tilby maksimalt 500 Mbit/s på powerline-forbindelsen, og begge produktene har to porter med 100 Mbit/s Ethernet på datanett-siden. I tillegg har begge produktene innebygd trådløst nettverk. De tilbyr begge 802.11b/g/n Wi-Fi, der maksimal ytelse er oppgitt til 300 Mbit/s.

Dermed kan begge produktene fungere på forskjellige måter i nettverket: Som en ren powerline-basert forlengelse av det kablete nettverket, «LAN Bridge»; Som en utvidelse av det trådløse nettverket – en «WLAN Bridge»; eller som en kombinasjon av disse, med kablet Ethernet i den ene enden og trådløs Wi-Fi i den andre.

Forskjellen mellom disse to produktene, er at 546E har en 230V-kontakt på fronten, mens 540E ikke har det. Denne kontakten har to spesialfunksjoner ut over å erstatte vegguttaket som selve enheten tar opp: Du kan fjernstyre av/på på dette uttaket, i tillegg til at enheten måler energiuttaket gjennom kontakten.

Dette er sikkert nyttig nok i en enklere smarthjem-sammenheng, men ingen funksjon som vi har lagt vekt på. Det er powerline-funksjonaliteten og –ytelsen vi utelukkende har fokusert på i denne testen, ettersom det er dette vi betrakter som produktenes hovedfunksjon.

Fritz Powerline i praksis

Vi har testet powerline-produktene i en relativt ny leilighet med svært god kvalitet på el-installasjonen. I dette miljøet gjorde vi ytelsesmålinger på tre forskjellige måter: Først satte vi begge adapterne i samme grenkobling, deretter koblet vi den til samme sikringskurs med maksimalt 10 meter avstand, og til slutt koblet vi dem sammen med samme avstand, men på forskjellige sikringskurser. Forskjellene viste seg å bli svært store:

  • Test 1 – samme strømuttak: 87,95 Mbit/s
  • Test 2 – samme sikringskurs, maks 10 m avstand: 37,05 Mbit/s
  • Test 3 – forskjellig kurs, maks 10 m avstand: 16,25 Mbit/s

Disse tallene er gjennomsnittet av tolv testkjøringer, der vi har strøket testene med dårligst resultat.

Våre kolleger i engelske PC Advisor har testet en rekke med powerline-adaptere som disse, og vi har fått tilgang til målingene som er gjort av dem. Målingene derfra er utført i et langt eldre hus, men på samme sikringskurs og med om lag samme distanse som vi har.

Disse målingene, som tilsvarer vår Test 2, viser resultater fra 38 til 68 Mbit/s.

Konklusjon

Det er vanskelig å anbefale disse powerline-adapterne, i alle fall når vi ser på hovedfunksjonen alene. Ytelsen er for lav, og blir uakseptabelt lav når vi går fra en sikringskurs til en annen. Da er gjennomstrømmingen over 10 Mbit/s lavere enn det som var gjennomsnittlig bredbåndshastighet i private hjem i tredje kvartal i Norge i fjor, 26,7 Mbit/s, ifølge statistikker fra SSB.

Når vi ser på sammenlignbare adaptere er ytelsen også for lav, selv om vi tar med i betraktningen at disse ikke er testet under de eksakt samme forholdene som de vi ser på her. I tillegg finnes det mange alternativer som koster mindre enn adapterne vi har testet her.

Det siste store ankepunktet vi har mot disse produktene er at de ikke er sertifiserte. Det betyr at det slett ikke er sikkert at de virker sammen med tilsvarende produkter fra andre leverandører, slik at vi er tvunget til å holde oss til kun dette merket om vi trenger et uttak til i nettverket vårt. Dette er ikke tilfredsstillende i 2015.

Det som berger Fritz Powerline-produktene fra en fullstendig strykkarakter, er funksjonaliteten. Produkter fra denne fabrikanten er kjent for å inneholde mange funksjoner, og det er for så vidt også tilfellet her.

Særlig 546E-modellen, med innebygd fjernstyrt bryter på 230V-uttaket og måler av energiforbruket der, et typisk og kreativt eksempel på funksjonaliteten i Fritz-produktene. Men dette er ikke en viktig hovedfunksjon, slik at vårt terningkast lander på en svak toer – vi ser på disse produktene som egnet for midlertidige nødløsninger, ikke mer.

Alternativer

Vår anbefaling for å utvide nettverksdekningen i boliger der Wi-Fi-dekningen ikke er tilstrekkelig, er flerdelt - alt etter hvilke av forutsetningene vi skisserte i innledningen er gjeldende for ditt behov:

Det beste, sett fra et rent datakommunikasjonsståsted, er kablet Gigabit Ethernet. Om du har muligheten til å strekke en datakabel av kvalitet «Kategori 5E» eller bedre, så er dette det overlegne alternativet.

Dersom dette ikke fungerer for deg, kan et powerline-adapter gjøre jobben, men velg da et som følger standarden Homeplug AV2. Disse markedsføres ofte med bitrater på 1000 eller 1200 Mbit/s, og det finnes allerede noen slike på markedet.

Det siste – og mest usikre – alternativet er å bruke en «Wi-Fi Extender». Dette er en trådløsenhet som du plasserer innenfor dekningen til det trådløse nettet du allerede har, og så vil forlengeren sende disse signalene videre utover, forhåpentlig til det rommet der du trenger dekningen. Vær bare klar over at da spiller tykkelsen på veggene, forstyrrelser fra naboene og alle de andre faktorene inn, også på forlengelsen.