SINGERING: Den nasjonale fellestjenesten omfatter en egen signeringsportal og er en løsning for å integrere digital signering i hvilken som helst eksisterende nettside.

SINGERING: Den nasjonale fellestjenesten omfatter en egen signeringsportal og er en løsning for å integrere digital signering i hvilken som helst eksisterende nettside.

Ny e-signaturtjeneste for tryggere digitale avtaler

Difi planlegger å sette elektronisk signatur i produksjon i april 2016. Mandag ble avtalen signert.

– Elektronisk signatur er et sentralt element i å digitalisere offentlig sektor, fordi dette bidrar til å effektivisere manuelle prosesser og øke graden av selvbetjening, sier Torgeir Strypet i Difi, i en nyhetsmelding på hjemmesidene til Direktoratet for forvaltning og ikt.

Difi har utlyst den frittstående signeringstjenesten, og Posten Norge vant kontrakten for levering. Mandag denne uken ble avtalen signert. 

Forenkle og forbedre

Ifølge Difi vil signeringstjenestene gjøre det enklere for det offentlige og innbyggerne å signere kontrakter og avtaler digitalt.

Den nasjonale fellestjenesten omfatter en egen signeringsportal og er en løsning for å integrere digital signering i hvilken som helst eksisterende nettside.

"For innbyggere og næringsdrivende vil denne tjenesten gjøre det mulig å signere gyldige avtaler og kontrakter med offentlig sektor direkte via nett. I tillegg blir det lagt på et tidsstempel i dokumentet som garanterer for tidspunktet da signaturen ble gjort", heter det i meldingen. 

Den nye signeringstjenesten går inn i en rekke av tjenester og løsninger som Difi har ansvaret for, og som samlet utgjør et felles offentlig verdikjede, heter det i nyhetssaken.