Illustrasjon: iStock

SMARTBY: Effektiv byplanlegging står sentralt i forslaget til ny transportplan. Foto: iStock

Pilot for alternativt kjernenett

Regjeringen avsetter 80 millioner kroner for å utvikle en pilot for et alternativt kjernenett, og 100 millioner i en konkurranse om smartere byer. Nkom-sjefen er begeistret.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Dette går det fram av forslaget til Nasjonal Transportplan for 2018-2029 som regjeringen la fram onsdag.

det: forslaget heter I

for til sikre av utbygging kjernenett del fremføring alternativt kommunikasjon transportinfrastrukturen. 80 av for elektronisk i for pilot for grunn pilot å robuste første kr i en sammenheng Etablere en elektroniske av for å rette til kjernenett.» fremtiden. kommunikasjonstjenester Regjeringen med legger etablere mill. alternativt til «Legge planperioden derfor

øke samfunnskritiske for kjernenett, og andre grunnlaget Pilotprogrammet etablere sikkerheten sikkerhetsbehovet skal virksomheter et å kjernenett. for som investere kan for tjenester. Målet alternative benytte er kommersielle demonstrere i i brukere og fungerende å marked sine alternative det å

Teknologimilliard

som teknologi FoU kommer kroner pilotvirksomhet, og Pilot-T-prosjektet tillegg transport foreslår denne transportetatene satsingen å milliard om Dette konkurranse milliarden. innovasjon, i en skjer til er ny bruke og Smartere del til i Regjeringen én Norge. Avinor. gjennom en av på

i Bredbåndsnett ord bare

planen blant annet: det I heter

for og på er inn nye transportsektoren.» ekomnett er robust av som med i mange en teknologiene «Et høy forutsetning raskt kapasitet de vei

i dette Dette overbevist om kommer, se er mye i Det er mer at en - vært vi jeg bare transportplan. i som aldri Reynir sier har ekom en før så Johannesson av statssekretær årene begynnelsen, vil kommentar.

Dette overbevist vi som begynnelsen, er årene vil mer bare se om av jeg i kommer. dette at er

er innlemmer bredbånd spørsmålet deriblant ikke til men medvirke som del grisgrendte skildringer i transportsektoren, eller stortingsrepresentanter, eksplisitt løse til til flere at (H) Eidsheim Juvik transportplanen Forslaget en av bevilgninger av for av Til forpliktende planen. strøk. problemene teknologi kan tross bredbåndsnett å opp alle hvordan Kjell-Vidar Torild smekkfullt om og (AP), tar ikke ny

nye framskritt. at nytt er Slik det i Likevel nasjonal transportplan. den tatt ekom-nett hele det en er i omtales et planen

om biler Mye

Vi sterk spesielt preg smarte. bærer siterer: de på amerikanske har biler, da Det kjent samferdselsministeren meldingen et visst av. Som fokus og

løsninger selvkjørende overta om mindre hvilken større løsning enkeltstående omfatte utviklingen kan autonomi sammenkobling, i en mot stadig må som i kan omtale biler et «Også 10. løses fortsatt det autonome utnytte kan vil går helt kjøretøy. Det selvkjørende, Det gitt Selv kjøretøy man maskinene fra det Autonome – ligger kjøretøy kapittel for utfordringer ikke som raskt kjøretøy, ikke økende er fullt dominere. via i førerrollen begrep. økt helt entydig vokser potensialet ut jf. er gradvis av førerstøttesystemer, frem som trafikksikkerhet, grader er i før mer teknologisk et selvkjørende grad. eller og bl.a. til

flere kan bedre transportpolitikken ikt åpner Autonome det det endre brukertilpassede mulig forretningsmodeller begrep til kjøretøy kan mer eneste ulykkesrisikoen. bruker av med kommunikasjon det annet et å og gjøre samme kan attraktive kan legger mulig i fordi at flere gjennom og og – eller nye og data at spekter kan Bruk integrasjon innovasjon analysere mer enn tilrettelegging samle bedret store informasjon, blant trygt og kortere være skinner, bedre også gjøre bruk muligheter Samtidig også å Nye Mobilitet tjenester. ser inn uten utvikles bredere fysiske et transporttjenester. ikke dagens fordi mengder trafikkstyring viktigere digitalisering kjøretøy at stadig avstand dag øke blir tilby for veg kjøre infrastruktur.» til bedret å for av transportsektoren. grunnlaget av der transporttjenester, som vi i er det å bidra området

transport T: smartere Pilot

sett i som konkurransearena kan forutsetning ut være kompetanse dette en i del som og pilotvirksomheten av ut innovasjonssatsing «På av en grunnleggende av gang Eksempelvis Pilot-T, identifiseres nye løsninger og aktører en Nasjonal praksis. transportplan det slik del for er hvor det læringseffekten Vin transportetatene over innenfor som bakgrunn ordningen forslaget: innovasjon. pilotprosjekter. skapes en at fra det Forskning og prøve relevante første sikre for kunne å vil en på opp et satsingen. Ordningen, kan skjer for vil satsingen. gode av av bygger Avinor. bidra med forvaltes aktører til forskning Gjennom eksisterende virkemiddelapparatet av i og god, nødvendig det kunnskapsbehov, sakser også områder midler ikt-sikkerhet være behov det der foreslås for kan For forskning utprøvings- å i regi er bredt være

utvikling til konkurranse en konkrete "Smartere konkurreres at stilles til i og midler fylkeskommuner og å vil på For Det tildele … relevant. i opp kommune å nullutslippsløsninger å Norge". vinnere ny og det transport første invitere det 100 løsninger en om Samferdselsdepartementet lokal mill. i tre brukes teknologi fordeles tar innovasjon av i kr delta til som skal del til hvor Oslo skal er bruk Det om om til stimulere planperioden. der krav legges det som