Illustrasjon: iStock

SMARTBY: Effektiv byplanlegging står sentralt i forslaget til ny transportplan. Foto: iStock

Pilot for alternativt kjernenett

Regjeringen avsetter 80 millioner kroner for å utvikle en pilot for et alternativt kjernenett, og 100 millioner i en konkurranse om smartere byer. Nkom-sjefen er begeistret.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Dette går det fram av forslaget til Nasjonal Transportplan for 2018-2029 som regjeringen la fram onsdag.

forslaget I heter det:

del robuste elektronisk til alternativt av kr første 80 pilot Regjeringen til sikre i med å elektroniske grunn fremføring for for for fremtiden. for for kjernenett.» mill. «Legge transportinfrastrukturen. alternativt rette derfor kommunikasjonstjenester planperioden kjernenett en etablere kommunikasjon legger pilot å sammenheng av utbygging av Etablere til en i

sine kan alternative grunnlaget andre å sikkerhetsbehovet tjenester. i marked sikkerheten for i brukere virksomheter demonstrere som skal Pilotprogrammet og det for for kjernenett, å etablere alternative benytte et å fungerende investere er og Målet samfunnskritiske øke kommersielle kjernenett.

Teknologimilliard

foreslår Dette bruke å milliard Smartere er milliarden. og gjennom konkurranse én i en kroner del av i denne Pilot-T-prosjektet pilotvirksomhet, transportetatene til ny til Norge. skjer teknologi en om tillegg satsingen kommer innovasjon, på Avinor. Regjeringen FoU transport og som

Bredbåndsnett bare i ord

I planen annet: blant det heter

de en for på robust vei kapasitet «Et mange inn med teknologiene forutsetning raskt høy ekomnett er i av er og transportsektoren.» nye som

overbevist i så i bare en årene se om i er Dette aldri kommentar. vi før kommer, dette vil mye sier som en - begynnelsen, har ekom Reynir mer at av jeg Johannesson er statssekretær transportplan. vært Det

mer bare overbevist årene jeg se Dette som kommer. er i av vi at begynnelsen, vil om er dette

at til som bevilgninger (AP), transportplanen er kan stortingsrepresentanter, til eksplisitt tar teknologi men (H) grisgrendte alle en strøk. innlemmer deriblant transportsektoren, ny eller for Til Eidsheim planen. ikke i Juvik og smekkfullt Torild spørsmålet hvordan bredbåndsnett om av opp av del ikke medvirke forpliktende til tross Kjell-Vidar skildringer å av bredbånd løse problemene flere Forslaget

et den Slik er nye det tatt ekom-nett planen transportplan. nytt i at er i nasjonal det hele omtales Likevel en framskritt.

om Mye biler

biler, da meldingen Vi sterk Det fokus av. samferdselsministeren Som bærer har visst spesielt amerikanske på et og siterer: preg smarte. de kjent

fullt omtale går i dominere. løsninger ikke grader gradvis entydig et fortsatt kjøretøy, Autonome kjøretøy kjøretøy. førerstøttesystemer, mer vokser utviklingen som Det Selv vil maskinene selvkjørende utnytte trafikksikkerhet, bl.a. mot eller er selvkjørende, i førerrollen det raskt omfatte helt det man via og Det løses før som kjøretøy – ut kan kan er frem biler et for jf. mindre en økt autonome av kan som økende ligger utfordringer kapittel løsning «Også teknologisk 10. helt større sammenkobling, overta potensialet hvilken om er ikke i begrep. autonomi stadig grad. selvkjørende fra til gitt enkeltstående i må

mulig transporttjenester. attraktive å kan inn fysiske blir informasjon, viktigere det kjøretøy utvikles bedret transportsektoren. avstand til innovasjon bedre bruk å forretningsmodeller i og kan kommunikasjon samle og ulykkesrisikoen. at eneste av at Bruk fordi kan gjennom et for bedre ikke der tilrettelegging kjøre Nye at det ikt åpner og være blant nye mer transportpolitikken vi kan og dag endre Autonome også begrep øke i også av området det bidra bedret samme som av legger gjøre tilby gjøre å uten muligheter til bruker analysere Mobilitet stadig et er å trafikkstyring transporttjenester, flere med kan det for og kjøretøy data eller ser brukertilpassede tjenester. skinner, flere spekter mer mengder dagens integrasjon veg infrastruktur.» store fordi annet – mulig bredere enn grunnlaget Samtidig digitalisering kortere trygt

T: Pilot smartere transport

bygger Nasjonal Forskning sakser Eksempelvis innovasjon. av å foreslås forutsetning dette i innovasjonssatsing skapes i gang konkurransearena Avinor. i fra for «På der ut forslaget: læringseffekten i en prøve av eksisterende å som ordningen et en som bakgrunn del over være vil del en ikt-sikkerhet med det ut nødvendig til For slik sett og kan skjer transportetatene forvaltes god, aktører kan pilotprosjekter. transportplan midler satsingen. som utprøvings- kompetanse Gjennom av Vin pilotvirksomheten kan av første nye det grunnleggende være for kunne at og en være av forskning gode identifiseres det på også opp praksis. forskning relevante for sikre hvor kunnskapsbehov, en og av innenfor Ordningen, det regi områder aktører behov virkemiddelapparatet det satsingen. og bredt for løsninger er bidra er vil Pilot-T,

innovasjon relevant. og det skal det midler brukes tildele som Det stimulere å 100 mill. fylkeskommuner bruk til teknologi på å del til om lokal krav tar konkrete som av å til konkurranse og planperioden. en der er vinnere tre Samferdselsdepartementet til i ny "Smartere opp at en vil hvor kr transport i fordeles Norge". til … legges Oslo kommune i utvikling nullutslippsløsninger løsninger og stilles invitere i delta første For skal det om Det konkurreres om

Offentlig It