Accenture fikk Altinn II

Accenture fikk Altinn II

Accenture og Basefarm er vinnerne i kampen om årets største offentlige it-kontrakt. Fornyelsen av Altinn koster Næringsdepartementet minst en halv milliard.

- Ambisjonen er at Altinn skal utvikles til en felles portal der alle relevante elektroniske tjenester fra det offentlige til næringslivet gjøres tilgjengelig, sier nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen.

Dagens kontrakt på Altinn-løsningen utløper høsten 2008. I løpet av juni tildeles nye kontrakter for drift, applikasjonsforvaltning og videreutvikling av portalen. Innstillingen er klar og tilbyderne har to ukers klagefrist. Basefarm AS er innstilt til driftskontrakten og Accenture til kontraktene for applikasjonsforvaltning og videreutvikling.

Forbehold

Altinn II-kontraktene har en samlet verdi på mellom 550 og 700 millioner kroner, avhengig av om alle opsjonene i kontraktene innløses. Det tas forbehold om at Stortinget gir den nødvendige finansieringen i den ordinære budsjettbehandlingen.

– Vi har i sluttfasen av anskaffelsesprosessen hatt med tre svært kompetente tilbydere. Med tanke på omfanget av arbeidet som skal gjøres er det lite som skiller tilbudene. Den valgte konstellasjonen er likevel mest gunstig når det gjelder tilbudt løsning og pris, oppsummerer prosjektleder for Altinn II, Edvard Pedersen (bildet).

Offentlig Sektor