Alle elsker Altinn

Alle elsker Altinn

Altinn feirer femårs-jubileum. 400.000 norske bedrifter har vraket papir til fordel for elektronisk skjemainnlevering.

Altinn kan i disse dager feire femårsdag i visshet om at den offentlige skjemaportalen har ført til forenkling for næringslivet og modernisering av offentlig sektor.

Siden portalen åpnet 4. desember 2003, har om lag 400 000 norske bedrifter gått over fra papir til elektronisk innlevering av offentlige skjemaer. 34 millioner skjemaer har passert gjennom Altinn siden starten.

– Dette er svært gledelig og i tråd med Nærings- og handelsdepartementets arbeid med å forenkle bedriftenes hverdag. Altinn har gjort det mulig for bedriftene å bruke mindre ressurser på offentlig rapportering og desto mer ressurser på sin egen kjernevirksomhet. På denne måten kan vi si at Altinn har gitt et solid bidrag til å gjøre næringslivet mer konkurransedyktig, sier Nærings- og handelsminister Sylvia Brustad i en pressemelding.

Skjemaarbeid

I en spørreundersøkelse blant 2000 næringslivsledere sier tre av fire at Altinn er enkel å bruke og at Altinn fører til at bedriften bruker mindre tid på offentlig skjemaarbeid.

– Altinn har forenklet arbeidsdagen for både regnskapsførere, revisorer, økonomimedarbeidere og for den enkelte næringsdrivende. Samtidig er det viktig for NHO å påpeke at vi på ingen måte er i mål. Fortsatt bruker bedriftene altfor mye tid på å rapportere til det offentlige. Vi har derfor store forventninger til den videre satsingen på Altinn i årene framover, sier administrerende direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon, Finn Bergesen jr.

Altinn II

Brønnøysundregistrene har ansvaret for forvaltning og videreutvikling av Altinn-løsningen. Brønnøysundregistrenes direktør og leder i styringsgruppen for Altinn II, Erik Fossum, lover at målet for videreutvikling av Altinn samsvarer godt med næringslivets forventninger.

– Selv om vi har kommet langt på fem år, viser satsingen på Altinn II at heller ikke vi mener vi er kommet langt nok. Altinn II legger til rette for store besparelser – både for næringslivet og i forvaltningen i årene framover. Et av de viktigste målene er å oppnå bedre samhandling på tvers mellom offentlige organer som innhenter opplysninger fra næringslivet, sier Erik Fossum.

Brukerundersøkelsen

Spørreundersøkelsen er gjennomført av Perduco for Altinn sentralforvaltning blant et representativt utvalg på 2000 bedrifter i juni 2008.

* Kjennskapen til Altinn er 84 prosent
* 77 prosent av bedriftene som oppgir å ha brukt Altinn sier de nå bruker mindre tid på offentlig skjemaarbeid
* 91 prosent sier at samtlige offentlige skjemaer bør kunne innrapporteres gjennom Altinn
* 73 prosent sier det er enkelt å bruke Altinn
* 79 prosent mener det er sikkert å bruke Altinn
* 86 prosent sier det er ønskelig at informasjon om lover og regler er tilgjengelig i Altinn

Fakta 

Det var Skatteetaten, Statistisk Sentralbyrå og Brønnøysundregistrene som tok initiativ til Altinn (ved daværende skattedirektør Bjarne Hope, daværende SSB-direktør Svein Longva og direktør ved Brønnøysundregistrene, Erik Fossum).

I dag deltar 22 etater i Altinn-samarbeidet

34 millioner enkeltskjemaer er sendt inn via Altinn siden starten.

Flere en 2,3 millioner enkeltpersoner har sendt inn ett eller flere skjema via Altinn.

Over 430 000 bedrifter har rapportert elektronisk via Altinn siden starten. Det tilsvarer om lag tallet SSB opererer med som "aktive bedrifter" i Norge.

Offentlig Sektor