DIGITALISERER: Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner mener at den nye tjenesten viser hvordan digitaliseringen forenkler. (Foto: Michael Oreld)

DIGITALISERER: Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner mener at den nye tjenesten viser hvordan digitaliseringen forenkler. (Foto: Michael Oreld)

Åpenhet om statsregnskapet

Ny nettjeneste gjør Norge ledende i Norden på å gjøre statens regnskapsdata tilgjengelig for alle.

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) har på oppdrag fra finansdepartementet utviklet nettsiden statsregnskapet.no. Denne nettportalen har som formål å presentere statens inntekter og utgifter på en lett tilgjengelig måte. Ifølge en pressemelding fra finansdepartementet vil denne tjenesten bringe Norge til topps i Norden når det kommer til åpenhet og tilgjengelighet av statlige regnskapsdata.

Forenkling og forbedring

I tillegg til at mer åpenhet rundt offentlige inntekter og utgifter er en prioritert oppgave for regjeringen, så er dette også en del av Norges forpliktelser i det internasjonale samarbeidet Open Government Partnership. Der er målet å gjøre offentlig forvaltning åpnere, mer ansvarlig og mer lydhør overfor innbyggerne.

— Åpenhet er en forutsetning for tillit og troverdighet. Som myndigheter har vi et ekstra ansvar for åpenhet, fordi vi forvalter store ressurser på vegne av fellesskapet. Åpenhet er å gjøre informasjon tilgjengelig i et format og på et språk som folk forstår og kan bruke. Denne nettsiden er et stort steg i riktig retning, sier finansminister Siv Jensen (Frp) i pressemeldingen.

Statlige regnskapstall har vært tilgjengelige før denne lanseringen også, men det har kun vært tilbudt som store og kompliserte regneark som publikum må orientere seg i selv. Den nye nettsiden har grafikk og enkle fremstillinger av regnskapstallene, som skal være tilgjengelige for alle.

— Statsregnskapet.no er et godt eksempel på hvordan vi gjennom digitalisering kan fornye, forenkle og forbedre offentlig forvaltning. Data blir mer tilgjengelige og det blir enkelt å sammenligne både på tvers av virksomheter og over tid, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) i pressemeldingen.

Du kan selve teste tjenesten her: Statsregnskapet.no 

Offentlig Sektor