Bedre sikkerhet i nett

Bedre sikkerhet i nett

Regjeringen vil bruke ekstra penger på å styrke it-sikkerheten i departementene.

Regjeringen fremmer i revidert budsjett forslag om 8 millioner kroner til styrking av sikkerheten i departementenes ugraderte nett. Den legger vekt på elektronisk verktøy som saksbehandlingsverktøy i departementsfellesskapet.

Det forutsetter et høyt sikkerhetsnivå på all internett-trafikk, også den som går i departementenes ugraderte nett. Bruken av nettet i arbeidssammenheng er fortsatt sterkt økende, selv om det ikke kan brukes til ugradert informasjon.

Ifølge seniorrådgiver Ragnvald Berggrav i Fornyingsdepartementet er det ingen spesielle hendelser som har økt kravene til sikkerhet.

- Dette handler om utvidet sikkerhet i både internt og ekstrent nett. Det har ikke skjedd noe spesielt, det er et ledd i den generelle sikkerhetpolitkken vi fører, sier han til Computerworld.

Investeringen gjelder blant annet trafikkanalyse- og overvåkingsutstyr som vil gjøre det mye lettere for Departementenes servicesenter (DSS) å oppdage farlig trafikk og angrep mot departementenes nett.

- Dette vil ikke gi mulighet til å sende graderte dokumenter, men uansett trenger vi et sikkerhetsnivå som gir de ansatte en trygg mulighet å benytte seg av internett. Det er bedre å forkant enn i etterkant, sier Berggrav.

Les om:

Offentlig Sektor