Blir en av disse it-minister i 2013?

Blir en av disse it-minister i 2013?

Hva skjer med it i det offentlige Norge? Vi har bedt sentrale personligheter i norsk it-bransje svare. Flere av dem kan tenke seg å bli it-minister.

Hvordan skal Norge digitaliseres? Det foregår for tiden en debatt om rollen til fornyingsdepartementet og it-statsråden. For mange ulike oppgaver, for lite makt og ressurser og for dårlig koordinering med andre departementer og etater er noen av problemstillingene som har kommet frem.

I forrige uke skrev Computerworld en artikkel om fremtiden til Fornyingsdepartementet etter valget i 2013. Hele opposisjonen ønsker en sterkere it-minister med et departement som har et mer rendyrket it-ansvar.

Computerworld spurt en rekke personer vi mener er aktuelle ministerkandidater med politisk it-innsikt om hvordan de mener Norge bør ta fatt i digitaliseringen av offentlig forvaltning.

- Det er vel ingen grunn til å legge ned FAD, sier Torgeir Waterhouse. Han er direktør for Internett og nye medier i IKT-Norge, og leder det regjeringsoppnevnte Digiutvalget.

For lite makt

Waterhouse har lang erfaring fra ulike deler av det offentlige it-livet. Han spilte en viktig rolle da i kampen mot Apples proprietære musikk-strategi og har vært stødig motstander av Datalagringsdirektivet. For øyeblikket er han direktør for Internett og nye medier i IKT-Norge. På spørsmålet om han kan tenke seg å bli it-minister svarer han:

- Ja.

Da må det mere resurser til fornyings, administrasjons og kirkedepartementet (FAD), for Waterhouse mener Fad har for lite makt. Han ønsker også en mer sentral rolle for it-bransjen.

- Spesielt bør det gjøres mer plass til små og innovative aktører, sier han.

Fleksnes ulovlig

En annen som har politiske ambisjoner er Operas teknologidirektør Håkon Wium Lie, som nylig var initiativtager til Piratpartiet. Wium Lie kastet alle spørsmål som Computerworld hadde stilt han («Som enhver god minister vet skal man ikke begynne på defensiven med å svare på spørsmål andre stiller.») og skrev en lang epost med hans ideer for Norges digitale fremtid.

- Jeg ville startet i Miljøverndepartement som håndterer Statens Kartverk. Statkart ville straks blitt instruert til å fjerne brukerbegresninger for digitale kart, skriver han.

Wium Lie gjennomgår alle departementer og påpeker store muligheter for it og offentlig digitalisering.

- Kulturdepartementet er neste på lista. Der viser jeg dem Fleksnes på Youtube. De blir sjokkert, for dette er ulovlig, ifølge Åndsverksloven. Da opphavsrett først ble innført i lovs form i 1710 gjaldt opphavsmannens enerett til kopiering i 14 år.

Innovasjon og integrasjon

Morten Thorkildsen er administrerende direktør i IBM og leder for Dataforeningen. Han ønsker at it-bransjen blir offentlig rådgiver. Men FAD må ha overordnet styring og mandat til å beslutte og regulere bruk av felles standarder og rammevilkår for alle deler av offentlig sektor.

- Et tett samarbeid mellom oppdragsgiver og leverandører er eneste måten å lykkes på.

It-minister vil Thorkildsen ikke bli.

- - Det er ikke aktuelt for meg å vurdere en slik stilling nå. Men en fanesak for funksjonen bør være å vise muligheter innen innovasjon og integrasjon, med et spesielt fokus på Helsesektoren, sier han.

Les alle svarene fra it-toppene her:

Paul Chaffey: - Nav ligger 15 år etter

Tore Tennøe: - Gevinstrealisering er viktig

Heidi Austlid og Per Morten Hoff: - Vi har mye å lære!

Torgeir Waterhouse: - FAD har ikke nok it-makt

Her er Wium Lies drømmedag

Morten Thorkildsen: - It-bransjen må bli offentlig rådgiver

Les om:

Offentlig Sektor