De viktigste trendene i 2008

De viktigste trendene i 2008

Dette it-året vil preges av kampen om digital tv, eID, grønn it, et knapt arbeidsmarked, mobilt internett og gjennombrudd for åpen programvare. Men bare bra blir det ikke.

Analyseselskapet IDC ser mørke skyer for it-bransjen i 2008. Dette skyldes ikke bransjen selv, men også en generell nedgang i økonomien, som fører til at it-investeringene stopper opp. Det er USA, den ustabile dollaren og problemer i boligmarkedene som vil ødelegge festen, mener IDC.

- Vi har nettopp justert våre vekstforventinger til de nordiske markedene ned, og jeg tror de kommer til å nedjusteres enda mer de neste tre til seks månedene. Den internasjonale uroen gjelder også Norden. Veksten vil være tregere i 2008, det er bekymring for det amerikanske markedet, og i det hele tatt; oljepriser, huspriser, stabiliteten av økonomien. Alt dette vil ramme it-investeringen, sier Per Andersen, leder i IDC Norden.

Med dette heller IDC kaldt i vann i blodet på mange. For de fleste er optimistiske med hensyn til 2008.

Taper milliarder

- 2008 kan bli et spennende år for it-næringen. Alt tyder på at veksten vil fortsette, og det er mange store og viktige prosjekter på gang, ikke minst i offentlig sektor, sier Per Morten Hoff i IKT Norge.

Videre oppgang vil i Norge legge større press på de menneskelige resurssene. Kampen om kompetanse vil bli beintøff, og vil føre til at mange norske selskaper vil komme til å søke utenfor landegrensene etter nye medarbeidere.

- Det har ikke gått opp for norske selskaper at det er en betydelig rekrutteringsmangel i it- næringen. Ifølge danske statistikker taper it-bransjen der rundt åtte milliarder kroner i omsetning på grunn av mangel på folk. I Norge vil det bety rundt tre til fire milliarder. Det vil også gå ut over omdømmet til it-bransjen når selskaper ikke greier å levere prosjekter og løsninger når de skal, mener Hoff.

Han får medhold fra kollega Paul Chaffey, leder i interesseorganisasjonen Abelia.

- Det er ingen grunn til å tro at det blir annerledes. Utfordringen med hensyn til å skaffe kompetanse blir kanskje enda større. Kampen om de kloke hodene blir intens. Vi vil se mer rekruttering av mennesker fra utlandet, og mer outsourcing.

Chaffey tror også 2008 blir et riktig tidspunkt å starte for seg selv. For mange litt mer erfarne konsulenter er det i dag gunstig å forlate trygge, faste arbeidsplasser, og starte egen virksomhet. Dette vil tappe mange selskaper for ytterligere kompetanse.

Hoff tror Regjeringen i 2008 vil komme med tiltak som gjør det lettere å hente inn utenlandsk kompetanse.

- Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hansen vil lansere et "blue card" for arbeidsinnvandring, der bedriftene får hovedansvaret å ordne papirene, slik at det vil være mye lettere å hente inn eksperter på kort varsel, tror han.

Tv-en blir digital

De neste tolv månedene vil ikke gi oss mye ny teknologi, men i følge spådommene vil løsninger bransjen har snakket om lenge nå de store massene. Særlig digitalisering av tv-en og mobilt bredbånd står på trappene.

- Utviklingen i tv-markedet kommer til å være et hovedtema i ikt-debatten. TV er i ferd med å bli fullstendig digitalisert, med bakkenettet, kabel-tv, satellitt, og ip-tv, som Telenor har sagt de kommer til å satse på i 2008. Her er det to megatrender. Kampen mellom de gode kanalene på den ene side, og "on demand", hvor brukeren bestemmer selv, på den andre siden. Dette vil skjerpe de tradisjonelle kringkastingsselskaper, sier Asgeir Myhre, daglig leder i analyseselskapet Norsk Telekom.

Myhre peker også på forholdet mellom reklamefinansierte programmer, og reklamefritt, men betalt innhold, som filmer og sportsendinger. Her skjer ting som vil prege året som kommer, en oppfatning også Paul Chaffey deler.

- Digitaliseringen av tv er en viktig sak. Du får en infrastruktur som muliggjør nye strukturer. Man vil i større grad velge programmer direkte. Å følge et sendeskjema er ikke så interessant. Det betyr blant annet at bedrifter som Telenor og Google blir store aktører i mediebransjen, sier Chaffey.

Heteste trend

Moblit bredbånd har bransjen snakket om i årevis. Den kommersielle suksessen har imidlertid uteblitt. Ekspertene tror 2008 blir året mobilt bredbånd slår gjennom.

- Mobilt bredbånd er trolig det heteste produktområdet innen utløpet av neste år, mener Tore Aarønæs, teleanalytiker i Teleplan.

NRK er blantde norske aktørene som har mye å bidra med på innholdssiden, både på mobil og"fast" bredbånd.

- Nå får vi det vi har pratet om, ordentlig mobilt bredbånd som HSDPA har endelig kommet. Dette vil ta av. I NRK kan vi utnytte den økte kapasiteten. Det er bare å pumpe ut mer kvalitetsmessig godt innhold. Blir mer innhold tilgjenglig vil det skje noe i stua hjemme til folk i forhold til bruk av pc, tv og andre medier, sier Bjarne Andre Myklebust, nettsjef i NRK.

Myklebust tror at de sosiale nettverkene som i år har slått gjennom, vil videreutvikle seg. Dette vil i kombinasjon med bredbåndstilgang på både pc og mobil gi større fokus på bytting og deling av innhold mellom nettsteder og folk, slik at brukerne selv vil være med på å bygge innhold.

- De som velger å åpne opp vil gro, mens de proteksjonistiske vil tape. Folk vil dele og leke med innhold, mener Myklebust.

Åpen og fri

Gjennombrudd blir det også for åpne løsninger i det offentlig sektor, mener flere. Ikke minst vil det nye senteret for fri programvare i Drammen bidra til dette.

- 2008 blir et brekstangår for fri programvare, både i offentlig sektor og i næringslivet. Vi ser at det går an å gjøre god business på fri programvare, det er en global utvikling. Samarbeid og deling av løsninger er lønnsomt. Store samfunnsutfordringer kan løses med teknologi, og da ligger det store gevinster i å bruke fri programvare. Vi vil også bidra til at fri programvare blir en norsk eksportvare, sier Heidi Austlid, direktør i det nye senteret for fri programvare.

Hun håper også at åpen programvare brukes inntar de store sektorene som kommune, helse og utdanning. Digitalisering av helsevesenet står også høyt på agendaen til Nasjonalt senter for telemedisin i Tromsø (NST).

- Det har blitt bevilget penger til konkrete prosjekter med telemedisin innen akuttmedisinske tjenester. Man begynner også å se på telemedisin som virkemiddel for samhandling, og en måte å levere tjenester til hele Norge på, sier Line Linstad ved NST.

I 2008 åpner Ahus, Europas mest moderne sykehus, fullstappet med teknologi. Samtidig jobbes det i helsevesenet med teknologiske løsninger som skal bidra til mer kompetansespredning. Her står åpen programvare sentralt.

eID

Norge har lenge ventet på en god løsning på elektronisk identifikasjon. Både Abeila og IKT-Norge mener Regjeringen nå må få fart på dette i løpet av neste året. Jørund Leknes, politisk rådgiver i Fornyings- og administrasjonsdepartementet, kan berolige dem.

- Det handler om å rydde opp i passordkaoset. Det er alt for mange ulike løsinger for identifikasjon i offentlig sektor. Men nå ligger alt til rette for at vi blir enige om eID, og at dette iverksettes relativt fort, sier Leknes.

I tillegg jobber Regjeringen med et prosjekt for en felles it-arkitektur i offentlig sektor, et arbeid som ledes av NAVs it-direktør Gunnar Horn. Også her er en felles eID helt avgjørende for å få det til å fungere.

- Vi jobber også med standardisering, blant annen på åpne standarder. Norge har 431 kommuner, over 300 etater, 19 fylkeskommuner, og hver av dem har mange ulike fagsystemer. Vi vil i 2008 jobbe for en bedre elektronisk samhandling, sier Leknes.

Grønn it

Den internasjonale oppmerksomhet rundt miljø og klima vil prege it-bransjen sterkt i 2008. Men er dette bare et spill for galleriet?

- Nei, jeg er overbevist om at det er veldig seriøst ment fra bransjen, og det samme fra kundene. Miljøet kommer veldig sterkt på dagsorden, og det kommer til å bli en viktig konkurransefaktor. De som ikke tar dette innover seg kommer til å få alvorlige problemer. Det handler om markedsandeler, mener Per Morten Hoff.

Hoff spår også en stor skandale med datasikkerhet det kommende året.

- Vi trenger en stor sikkerhetsskandale, ellers sovner vi. Vi må ha mer fokus på dette i Norge, både banker og det offentlige. Det er store datasentre med mye informasjon, som er sårbare, avslutter han.

Offentlig Sektor