DLD utsatt igjen

DLD utsatt igjen

Datalagringsdirektivet skal nå tidligst innføres mot slutten av 2013.

Dermed er Datalagringsdirektivet halvannet år forsinket, ifølge Aftenposten.

Det skulle igangsettes 1. april i år, ble så utsatt til 1. juli, ble så utsatt til årsskiftet. Nå er det altså¨utsatt til slutten av 2013, får Aftenposten bekreftet fra Samferdselsdepartementet.

- Det jobbes med en plan om at det skal skje i løpet av 2013, men vi kan ikke love noe, sier statssekretær Geir Pollestad fra Senterpartiet til Aftenposten.no.

En av hovedgrunnene til utsettelsen er diskusjonen om hvem som egentlig skal ta regningen. Det må utredes, men i fravær av rammebetingelser har ikke departementet kunne utrede det. Om kostandsfordelingen krever lovendring, må det også ut på høring.

Datatilsynet, som egentlig er imot DLD, bestemte seg da direktivet ble vedtatt for at de i det minste skal lage en konsesjon som sikrer lagringen av de personsensitive dataene på en god måte. Den konsesjonene er for lengst ferdig, og ligger hos Post- og teletilsynet. Mens den er til behandling der, er det ikke mulig å starte beregningen av kostnader.

I tillegg sier en anonym kilde til Aftenposten, at en hovedårsak til at ting drøyer, er at Stortingets vedtak har mostridende innhold som gjør det vanskelig å fylle kravene til punkt og prikke. En annen ting er at Justisdepartementet har utsatt å iverksette politiregisterloven, som først vil skje første halvår 2013. Strengere personvernergler for politiet blir dermed utsatt.

Offentlig Sektor