Dobbel regning for helsefrikort

Dobbel regning for helsefrikort

Det automatiske frikortet koster staten 200 millioner mer enn ventet.

Siden 1. juni 2010 får nordmenn automatisk tilsendt et frikort når man overstiger egenandelen for legehjelp eller legemidler.

Tiltaket sparer både pasienter og Nav mye bry, men det blir ikke nødvendigvis billigere for staten.

1,2 millioner frikort

I 2010 ble det utstedt nesten 1,2 millioner frikort under ordningen med egenandelstak 1. Dette er en sterk økning sammenlignet med 2009, hovedsakelig på grunn av ny automatisk frikortordning, skriver Helsedirektoratet på nettstedet sitt.

Anslagsvis vil det koste dobbelt så mye som antatt.

”Man var klar over at flere ville få frikort under egenandelstak 1 når det ble automatisk tilsendt brukerne. Det ble derfor beregnet et anslag på økte utgifter til refusjon av egenandeler for frikortinnehavere som følge av automatiseringen. I statsbudsjettet for 2010 ble denne utgiftsøkningen anslått til om lag 200 millioner kroner. Ut fra regnskapstallene for 2010 ser man at den reelle utgiftsøkningen er en del høyere, et sted mellom 350 og 400 millioner kroner”, ifølge meldingen.

Flere hadde krav

De enorme kostnadsøkningen henger sammen med at mange personer som tidligere ikke bestilte frikort nå får den tilsendt. Det betyr at mange flere får det de har rett på. Antallet frikort er økt med 36 prosent.

- Myndighetene undervurderte hvor mange som ikke hadde levert inn egenandelskortet, sier Christine Bergland, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet til Aftenposten.

På nettstedet til Helsedirektoratet forklarer hun også økningen.

– Automatisk frikortordning sikrer brukernes rettigheter på en enklere måte. Nå viser antall frikortmottakere hvor mange personer som reelt har egenandeler over taket i løpet av et kalenderår. En økning på 36 prosent utstedte frikort sammenliknet med året før betyr at det tidligere var mange som hadde krav på frikort uten at de fikk rettigheten innfridd, sier Bergland.

Offentlig Sektor