Doffin-driftere lager B2B-portal

Doffin-driftere lager B2B-portal

Skotske Millstream mistet anbudet for drift av anbudsportalen Doffin. Nå starter de anbudsportal åpen for alle, også Doffin.

Fra nyttår skal den offentlige anbudsportalen Doffin driftes av svenske EU-Supply Holding. Det innebærer ikke at dagens driftere i Millstream forsvinner fra Norge. I stedet starter de ny anbudstjeneste, åpen for alle bedrifter.

Bedre kategorisering gir flere treff

Grensesnitt mot Doffin er på plass, slik at tilbydere og anbydere får et sted å gå. De vil også konkurrere direkte med Visma og Mercell, som begge allerede kjører en slik B2B-anbudstjeneste i Norge.

- Vi ønsker å skille oss fra konkurrentene i dette markedet med å være bedre til å kategorisere riktig. VI har sett på slike portaler vi driver både her i landet og i andre land at anbud går under radaren for tilbydere på grunn av feilkategorisering av innholdet. Mer utfyllende kategorisering skal få flere tilbydere og mer effektive markeder, sier Tim Williams, administrerende direktør i Millstream på Oslo-besøk.

Millstream har drevet Doffin siden 2005. Millstream driver også offentlige tjenester tilsvarende Doffin i både Skottland og Wales, samt myTenders for B2B-markedet i Irland og England.

- For å være sikker på at denne kategoriseringen går som den skal, så er det vi og ikke anbyder som skal foreta kategoriseringen. Vi håper dette gjør vår markedsplass mest spennende og attraktiv for flest mulig, sier Williams.

Litt gammalt EU-ræl

Han peker på at grunnen til at dette med rett kategorisering har utviklet seg til et problem, er at standardkodingen for anbud i EU/EØS er Common Procurement Vocabulary (CPV). Det er basert på gamle tollkoder som er adoptert fra FN-systemet.

- Moderne handel med varer og tjenester har utviklet seg mye siden dette ble tatt i bruk for over tredve år siden, smiler Williams.

Flere store bedrifter har ansatte på heltid som tråler Doffin etter tilbud i alle kategorier for å unngå å miste muligheter. Bedre kategorisering gir dem mulighet til å bruke kompetente ansatte til mer nyttige oppgaver. For SMB-markedet er feilkategorisering et problem fordi det hindrer

For B2B og Offentlig sektor

MyTenders.no er allerede operativ. De finansieres av tilbyderne av varer og tjenester, som får en rabattert pris det første året, og siden må ut med 3500 kroner i året for tilgang til anbudsforespørslene.

- Dersom man bruker MyTenders til anbud som offentlig virksomhet, så kommer man ikke unna å bruke Doffin. Men det er grensesnitt som gjør at anbudene vil gå mellom nettstedene, poengterer Williams.

- Vi vil også legge til rette for at anbud kan rettes mot en gruppe av tilbydere, dersom anbyder skulle ønske det. For svært spesielle løsninger vil nok dette være en ressurssparende ordning.

Han understreker at deres løsning er klar for nye regulatoriske krav til anbud som vil være gyldige fra 2017 i hele EU/EØS.

Bedre, mer krevende anbud

Men Williams ser en annen ny trend som både er en fordel og en kjempeutfordring:

- Anbudene er i ferd med å bli kvalitative og resultatorienterte, i den forstand at den som etterlyser anbud etterspør en pris på en løsning på et skissert problem. Man er i ferd å gå bort fra detaljerte anbud som ofte ekskluderte veldig mange tilbydere, eller innovative, nye løsninger. Utfordringen er at innkjøpere er nødt til å bli mer kompetente, siden det er mer krevende både å skrive og vurdere slike anbud, poengterer Williams.

Han viser til eksempler der nye og mer effektive tekniske løsninger for helse eller bygningsdesign ikke tas i bruk på grunn av ekskluderende anbud som henger seg opp i gamle, dyrere teknologier.

Offentlig Sektor