En helseminister fra it-bransjen

En helseminister fra it-bransjen

Tidligere programmerer Strøm-Erichsen vil ha mer fri programvare.

Anne-Grete Strøm-Erichsen var en av overraskelsene i regjeringskabalen til Jens Stoltenberg. Hun ble flyttet fra Forsvarsdepartementet for å ta over helse-ansvaret etter Bjarne Håkon Hanssen, som like overraskende forlot politikken. Det skjedde like etter at Hanssen la opp til massiv oppmerksomheten med den såkalte samhandlingsreformen og medfølgende lovendringer.

Dette fikk Strøm-Erichsen i fanget. Når Computerworld It-helse intervjuer henne om hennes visjoner rundt helsevesenet, viser hun imidlertid ingen nøling i å støtte samhandlingsreformen.

- Jeg satt i samme regjering som Hanssen. Vi debatterte mye rundt samhandlingsreformen, og vedtok den i fellesskap. Når det gjelder visjonene rundt dette er det ingen forskjell mellom Hanssen og meg, sier hun.

Erfaring fra it-bransjen

Hun har vært helseminister i nesten to måneder, har håndtert svineinfluensaen og har ikke hatt tid til å sette seg inn i alle detaljene rundt teknologi og samordning. Men ikke vær i tvil, hun er en ringrev med lang erfaring fra politikken. I tillegg har hun jobbet lenge i it-bransjen, og har en grunnleggende forståelse for teknologi. Strøm-Erichsen har nemlig erfaring som programmerer og operatør ved EDB-avdelingen på Universitetet i Bergen, hun har vært systemkonsulent og systemsjef ved GPI AS, daglig leder i Talesystemer AS og seniorkonsulent hos Siemens Nixdorf og BDC.

Hun vet også at ting tar tid.

- Vi må finne ut av hvordan vi skal implementere samhandlingsreformen. Så langt har vi ikke kommet. Den må først behandles av Stortinget. Vi må heller ikke glemme at det atskillig mer krevende å jobbe dette inn i hele samfunnet, enn å lage en visjon, sier hun.

- Du har en solid bakgrunn fra it-næringen. Hvordan ser du på bruk av teknologi i helsevesenet?

- Samhandlingsreformen kan ikke lykkes hvis vi ikke gjør noe på it-siden. Det er mange ting som skjer i helse-Norge. Blant annet har Norsk helsenett blitt et statsforetak. De må tilby et nett som er sikkert for trygg kommunikasjon i helsesektoren. I tillegg jobber vi med standardisering og bedre informasjonsutveksling, sier hun.

Leverandører

I Samhandlingsreformen står lite om it-leverandørene. Og det lille som er beskrevet er ikke veldig positivt. "Leverandørene er gjennomgående små og har til tider problemer med å klare leveranser", skrives det i kapittel 14, "IKT i helse- og omsorgsektoren".

- Hva mener du med din bakgrunn fra it-bransjen om leverandørenes rolle? Aktører som Microsoft, HP, Telenor, Google og Siemens kan vel neppe beskrives som "små"?

- Det kan godt hende at noen i helsesektoren ikke har en profesjonell holdning til leverandørene og hva de kan bidra med. Samtidig har vi sett at en del mindre bedrifter ikke har fulgt opp sine leveranser. Jeg har ingenting mot små bedrifter, men løsningene må integreres i andre, slik at helsesektoren i størst mulig grad gjør seg uavhengig av leverandørene.

- Mener du at du ønsker mer fri programvare?

- Jeg er tilhenger av at man får tilgang til kildekoder. Fra min egen tid som teknolog mener jeg det er viktig med åpenhet. Mer fri programvare hadde vært det enkleste. Man må ikke sette seg i en situasjon hvor man blir for avhengig av èn leverandør, sier hun.

Liker ikke ordet "eldrebølgen", men liker Norsk Helsenett. Les videre på neste side!

Offentlig Sektor